Tisdag 18 februari 2020

Lokaltidningen

Det är tufft att vara den där lokala politikern som måste ta beslut. Att försöka försvara något som du inte vill, som är långt från det du tror på och som gör rejält ont i hjärtat, skriver Maria Kristoffersson, Centerpartiet. Foto: PIXABAY

C: Vi går med rak rygg och tar ansvar i kommunen

Insändare · Published feb 12, 2020 at 01:15

Moderaterna och Politiskt alternativ lämnar samarbetet i majoritet i Vilhelmina kommun. Därmed finns ingen majoritet eller nån Koalition.

Det är tufft att vara den där lokala politikern som måste ta beslut. Att försöka försvara något som du inte vill, som är långt från det du tror på och som gör rejält ont i hjärtat. Dock kvarstår vårt uppdrag som politiker att just ta ansvar för hela kommunens, för dess plånbok, dess framtid och det pussel det innebär i att olika hänsyn måste tas. 

Alla beslut är inte roliga eller lätta att ta - men vi vet att det inte längre går att skjuta upp saker såsom det tidigare styret länge gjorde. För löften om att inte besluta om neddragningar och anpassningar är inte detsamma som att ta ansvar.

Jag förstår att många känner sig svikna, ej lyssnade till och lurade. Det finns så många argument för att utveckla byskolorna för att behålla hela gymnasieskolan, att föreningarna ska ha fria lokaler, att inte dra ner på Volgsjö eller Hembergsskolan, att förskolor inte ska flyttas på och för alla andra förslag som finns.

Så argumenterar även jag för byarna då jag verkligen tror på byarnas kraft och den attraktion som finns i byar. Alla vill väl bo i en levande, engagerad by med driftiga människor. Just en sån by som Nästansjö verkligen är. Där jag själv gått i skolan, där min syster är rektor, där alla mina barndomskamraters minnen också finns. Den by jag själv skulle vilja bo i.

Men om man vill diskutera på riktigt behöver man förstå den komplexa helhet kommunen står inför med en enorm skuld där det gamla styret under många år underlåtit att hålla en given budget utan levt på att extra pengar rullat in på grund av goda tider i landet, pensionsåterbetalningar från ovan, på migrationsverket och goda år. När verksamheter har tillåtits växa trots färre elever, minskande befolkning, mindre intäkter och ständiga underskott i verksamheterna så går det bara åt ett håll – åt fel håll.

Sveriges kommuner och Regioner ställde frågan hur politiken tänkt då man låg bra till ekonomiskt 2009-2010 men sen har det gått snabbt åt fel håll. JA, vad tänkte den styrande politiken? Med yttersta respekt för att dessa frågor är både stora och komplexa så fortsätter vi vårt arbete för en bra kommun för ALLA, oavsett var i kommunen man bor. Ett arbete som kräver långsiktighet, aktiv handling och raka ryggar. Maria Kristoffersson

Centerpartiet Vilhelmina

Jag förstår att många känner sig svikna.

Alla hjärtsjuka barn i Västerbotten ska ha en chans

Allt fler barn i Västerbottensom föds med hjärtfel överlever i dag till vuxen ålder. Det är glädjande, men det sätter också press på vården att erbjuda den typ av specialistvård...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

C: Vi går med rak rygg och tar ansvar i kommunen

Moderaterna och Politiskt alternativ lämnar samarbetet i majoritet i Vilhelmina kommun. Därmed finns ingen majoritet eller nån Koalition. Det är tufft att vara den där lokala...

Sluta Söndra - börja hela!

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.

Använd mer bioenergi i länet

Kommunerna i Västerbotten kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi. Det går att ersätta i stort sett alla...

Centraliseringen sker i smyg

Det sker i smyg. Det sker med stora och små steg men kom inte och säg att vi inte har kompetensen, att vi är mindre värda.