Torsdag 23 september 2021

Lokaltidningen

C: Öppen grön tolerant kyrka!

Insändare · Published sep 1, 2021 at 01:15

Vi behöver en mer öppen, tolerant, grön och socialt engagerad folkkyrka. Den 19 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan från 16 års ålder rösta.

För Centerpartiet är det församlingen som är utgångspunkten för kyrkans arbete. I församlingen ska man kunna uttrycka glädje och tacksamhet men också få en gemenskap i livets olika delar, vare sig det är som sökande, i glädje eller sorg. Den Svenska kyrkan ska vara öppen, tolerant, grön och socialt engagerad folkkyrka.

Svenska kyrkan ska vara en mötesplats där alla är välkomna och får vara sig själva, utan krav – där kan människor få växa. Kyrkans lokaler ska öppna och tillgängliga, för att vara en aktiv del i samhället.

Kyrkorna är också en del av vårt rika kulturarv som vi ska vårda och vara stolta över, men ska också varsamt kunna anpassas för dagens behov och förnyade arbetssätt.

En av Svenska kyrkans viktiga uppgifter är att hjälpa medmänniskor i livets olika situationer, utan krav eller tanke på motprestation.

Diakoniarbetet, som kanaliserar kyrkans sociala ansvarstagande, är en grundbult för mig som Centerpartist i Svenska kyrkan. Med arbetet för de mest utsatta och behövande i samhället gör diakonin inom Svenska kyrkan ett stort och viktigt arbete.

Jag vill stärka det ideella engagemanget i gudstjänster och i församlingsverksamhet.

Gudstjänsten ska präglas av öppenhet och glädje.

Kulturlivet i kyrkan som körsången är en stor källa till gemenskap och glädje.

Kyrkans arbete ska präglas av framtidstro och vara en röst för humanism och mot främlingsfientlighet.

Svenska kyrkan ska vara en förebild i miljöarbetet.

Kyrkans lokaler ska miljöanpassas och kyrkogårdarna ska vara tillgängliga för alla.

Rösta på Centerpartiet i kyrkovalet för en öppen, tolerant, grön och socialt engagerad folkkyrka!

Annika Andersson (C)

kandidat till Södra Lapplands Pastorat och Kyrkomötet

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Ta omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?

Kvinnors pensioner måste höjas - orättvist system

Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Lycksele kommun är 24 procent. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Bygg enklare så blir det billigare

Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika