Söndag 18 augusti 2019

Lokaltidningen

C-kvinnorna: Lägg inte ner Stugan i Åsele!

Insändare · Published aug 14, 2019 at 01:15

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 19-06-28, fattades beslut om att säga upp hyresavtalet med Region Västerbotten angående särskilda boendet Stugan. Avtalet sägs upp när avtalstiden löper ut 2020.

Paniken över det växande ekonomiska underskott som kommunen har gör att majoriteten i Åsele gör tvära kast i beslutsfattandet. Det finns risk att Region Västerbotten lägger ned akutvårdsavdelningen och jourer på helg och nätter och då finns ingen möjlighet för de 4 korttidsplatserna som kommunen har avtal med Region Västerbotten, att finnas kvar.

Vi inom Centerpartiet, och Liberalerna ser allvarligt på det som händer i vår kommun. Äldreboendet Stugan kostar 650 000 kr i hyra/år.

Socialdemokraterna och Åselepartiet måste lyssna till oppositionen. Många tankar och förslag finns för att kommunens ekonomi liksom service till äldre skall bli bättre.

Lägg inte ner fungerande och kostnadseffektiva avdelningar som Stugan och Tallmon! Skapa trygghetsboenden för äldre i stället för att öka kostnaderna för hemtjänst och bostadsanpassning.

Centerkvinnorna Åsele/Fredrika

Skapa trygghetsboenden för äldre i stället för att öka kostnaderna för hemtjänst och bostadsanpassning.

C-kvinnorna: Lägg inte ner Stugan i Åsele!

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 19-06-28, fattades beslut om att säga upp hyresavtalet med Region Västerbotten angående särskilda boendet Stugan. Avtalet sägs upp när avtalstiden...

Norrmejerier – bör byta fokus!

Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Flickor med autism får sin diagnos senare än pojkar

Flickor med autism får ofta sin diagnos betydligt senare än pojkar. Förskolan spelar redan en viktig roll och för att stötta pedagoger presenterar vi två tecken på autism som ofta...

Låt skillnader bli styrkor

Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Ordningsvakter borde få bötfälla för nedskräpning

Att skräpa ner är olagligt sedan åtta år tillbaka och kan ge böter på 800 kronor. Ändå har försvinnande få i Västerbotten bötfällts för nedskräpning. Ett nytt förslag, som ger...

Låt inte demokratin förfalla

De många samtalen om demokrati och förtroende satte verkligen spår.