Torsdag 2 juli 2020

Lokaltidningen

C-kvinnorna: Lägg inte ner Stugan i Åsele!

Insändare · Published aug 14, 2019 at 01:15

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 19-06-28, fattades beslut om att säga upp hyresavtalet med Region Västerbotten angående särskilda boendet Stugan. Avtalet sägs upp när avtalstiden löper ut 2020.

Paniken över det växande ekonomiska underskott som kommunen har gör att majoriteten i Åsele gör tvära kast i beslutsfattandet. Det finns risk att Region Västerbotten lägger ned akutvårdsavdelningen och jourer på helg och nätter och då finns ingen möjlighet för de 4 korttidsplatserna som kommunen har avtal med Region Västerbotten, att finnas kvar.

Vi inom Centerpartiet, och Liberalerna ser allvarligt på det som händer i vår kommun. Äldreboendet Stugan kostar 650 000 kr i hyra/år.

Socialdemokraterna och Åselepartiet måste lyssna till oppositionen. Många tankar och förslag finns för att kommunens ekonomi liksom service till äldre skall bli bättre.

Lägg inte ner fungerande och kostnadseffektiva avdelningar som Stugan och Tallmon! Skapa trygghetsboenden för äldre i stället för att öka kostnaderna för hemtjänst och bostadsanpassning.

Centerkvinnorna Åsele/Fredrika

Skapa trygghetsboenden för äldre i stället för att öka kostnaderna för hemtjänst och bostadsanpassning.

Välj alkoholfritt i sommar för barnens skull!

I år när så mycket är annorlunda kommer också sommaren att bli det. De traditionella danslekarna runt midsommarstången kommer inte att kunna arrangeras. Många semesterplaner får...

Elflyg och drönare är framtiden

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Vansinne att lägga ner Dikanässkolan

Vilhelmina kommun vill, för att spara pengar, lägga ner skolan i Dikanäs och flytta eleverna till Slussfors och Saxnäs. Förslaget bygger på en utredning som gjorts av en regional...

Vilken väg väljer vi efter corona?

Svaren på hur mycket bestående förändringar som coronakrisen kommer att medföra finns hos oss själva.

Bråttom att söka stöd för solceller i Västerbotten

Intresset för att sätta upp solceller på taket är stort både bland hushåll och företag i Västerbotten. Men nu meddelar regeringen att det är stopp för ansökningar om solcellsstöd...

Sluta racka ner på småskolorna

Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.