Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Lycksele är ingen liten isolerad ö som världens snurrar kring, skriver Calle Frankliin från Företagarna i Lycksele, som anser att det är bra om man prövar att konkurrensutsätta kommunens verksamheter. Foto: ERIC NORDLUND/ARKIV

Bra att kommunen prövar den egna verksamheten

Insändare · Published nov 11, 2020 at 01:15

Ett väl fungerande näringsliv är grunden för hela den offentliga verksamheten.
Ett väl fungerande näringsliv är beroende av en väl fungerande offentlig sektor.
Vi har aldrig stuckit under stol med att vi är stolta över vår kommunförvaltning eller lasarettet.

Utan dessa skulle inte våra företag fungera så det finns absolut inget motsatsförhållande. Tvärtom måste vi bli duktigare på att göra saker tillsammans för att klara konkurrensen från omvärlden. Det har varit flera artiklar i media och många inlägg på sociala medier om kommunens beslut att konkurrensutsätta delar av gatu- och parkverksamheten.
Vi tycker det är bra att kommunförvaltningen gör en prövning av den egna verksamheten.
Vårt huvudsyfte för att stötta den nu pågående processen är att vi vill få valuta för varje skattekrona vi och våra anställda bidrar med.
Den tesen drev vi redan för 15 år sedan och den då socialdemokratiskt styrda kommunen antog 2006-2007 en konkurrensutsättningspolicy.
Vi tyckte det var ett bra beslut men förstod att den inte antogs för att användas.
Syftet var gott men tillämpningen uteblev.
Nu har det gått 15 år och nu gör kommunen ett nytt försök.

Alla verksamheter mår bra av att prövas och jämföras med andra. Oavsett om de är privata eller offentliga. Det sker dagligen och är en självklarhet i det privata näringslivet och det borde det vara även i offentlig sektor.

Hur kan någon säga att det vi gör är det absolut bästa och ingen annan kan göra det bättre eller billigare.

Det kan ju av prövningen visa sig att den kommunala egna verksamheten är den bästa och billigaste och då ska den givetvis vara kvar. Den är mätt och vägd och funnits värdig.

Om den inte är det skapar man kanske nya jobb i den privata sektorn där chefer och anställda betalar skatt som bidrar till att utveckla den kommunala verksamheten.

I vissa texter får man ibland känslan att en som måste sluta på kommunen slängs ut åt vargarna och kanske måste söka anställning i ett privat företag.
Det är oförskämt att uttrycka sig på det viset. Eller ens antyda det.
Den personal vi har anställda i våra företag torde hålla med om det.

Företagarna i Lycksele har inte för avsikt att privatisera kommunen eller att våra medlemsföretag skall sko sig på kommunförvaltningens bekostnad.
Vi vill veta att våra pengar används på bästa sätt.
Visar det sig att den befintliga verksamheten som prövas är så effektiv som den kan bli, så är det bra.

Men det skall dock prövas!

Lycksele är ingen liten isolerad ö som världens snurrar kring. Vi måste vara effektiva och kostnadsmedvetna för att överleva.

Vi avslutar inlägget med ett citat av den framsynte Winston Churchill.

“Some regard private enterprise as if it were a predatory tiger to be shot.

Others look upon it as a cow that they can milk.

Only a handful see it for what it really is – the strong horse that pulls the whole cart.”

Calle Franklin

Företagarna Lycksele

Lycksele är ingen liten isolerad ö. Vi måste vara effektiva och kostnadsmedvetna .

Socialdemokraterna: Välfärden först!

Arbetsförmedlingen återförs i samhällets ägo och utförsäljningen avbryts. Vi behöver en fungerande Arbetsförmedling i hela landet. Vinstintressen får hitta nya marknader att härja...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Norrland har revanschläge

Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar