Fredag 10 april 2020

Lokaltidningen

Naloxon är en enkel nässpray som inte kan skada en person där man misstänker överdos Foto: PIXABAY

Bli pilotlän för Naloxon till missbrukare!

Insändare · Published feb 26, 2020 at 01:15

Centerpartiet vill att Naloxon blir tillgänglig för Räddningstjänstens personal. Därför har vi i Vilhelmina skrivit en motion till regionfullmäktige om att ansöka om att bli ett pilotlän för att pröva Naloxon inom Räddningstjänsten.

I sprutbytesprogrammet i Umeå får de som ingår där tillgång till Naloxon. Men med ett stort län med stora avstånd så måste man se till att hitta lösningar som fungerar även i glesa delar av länet. Region Västerbotten borde kunna dra sitt strå till stacken genom att ansöka hos Socialstyrelsen om att bli ett pilotlän för att pröva Naloxon inom räddningstjänsten.

Det är otroligt viktigt att ge människor aktiv hjälp i en utsatt situation och missbruksvården måste utgå från att både behandla sjukdomen och i största möjliga mån lindra symptomen. All annan sjukvård utgår från det perspektivet och missbruksvården ska inte vara något undantag.

Det är ofta räddningstjänsten som snabbast är på plats i en akut situation i inlandet. Vi behöver se till att de stärks med både utbildning och hjälpmedel för att kunna rädda liv. Naloxon är en enkel nässpray som inte kan skada en person där man misstänker överdos.

Det kan däremot rädda ett liv och kan vi rädda liv så ska vi naturligtvis se till att vi gör det. Förslaget är inskickat och ska, efter beredning, upp till regionfullmäktige där det beslutas om Region Västerbotten ska anta förslaget eller inte.

Sjuksköterskor i Region Norrbotten kan skriva ut ett kit med Naloxon till patienter med missbruksproblematik.

Maria Kristoffersson

Centerpartiet, Vilhelmina

Med ett stort län med stora avstånd så
måste man se till att hitta lösningar som fungerar även i glesa delar av länet.

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i...

Ny maktordning efter coronan

Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för kris även omfattar ordet möjlighet.

PRO Lycksele vill bryta äldres ensamhet

Sedan början av 2019 har PRO Lycksele arbetat med projektet ”Aldrig ensam” som initierats av PRO, SKPF och SPF Seniorerna. Regeringen har beviljat medel till projektet. Medlen...

När det krisar håller vi ihop

Visst blir man lycklig av att få bevittna sådan mänsklig värme och omhändertagande, mitt i detta elände.

Riskgrupper bör få smittopeng

Vi ser dagligen hur antalet som smittats av coronaviruset ökar. Det skapar oro och osäkerhet hos många människor. Inte minst hos alla dem som finns i någon riskgrupp. Moderaterna...

Nu är det hög tid att samarbeta

Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.