Måndag 17 februari 2020

Lokaltidningen

Åseles kommunledning fattar dåliga beslut i panik

Insändare · Published aug 21, 2019 at 01:15

Vi ser allvarligt på det som händer i vår kommun. Paniken över det växande ekonomiska underskott som kommunen har gör att majoriteten i Åsele gör tvära kast i beslutsfattandet. Vad har vi för ledning?

Kön har varit lång (18 sökande) till särskilt boende. Nu säger de styrande, Åsele partiet samt Socialdemokraterna, att enligt Kolada har Åsele för många platser för äldre. Går man in i KKIK (dataprogrammet där man för in statistiken) så visar det sig att man har sagt att Åsele har 69 säbo (särskilt boende) platser, fast i verkligheten har man bara 62 platser. Det är 7 platser mindre, drygt 11 % mer. Trygghetsboende och korttidsplatser är inte säboplatser.

Under 2020 – 2022 har man förslag på att bygga om och reparera boenden för äldreomsorg och LSS till en kostnad på 46 miljoner kronor. Då detta är färdigt ska boendena Stugan och Tallmon ha lagts ned.

2022 blir det alltså 38 demensboendeplatser (samma som idag), 17 vanliga särskilt boendeplatser - 7 lika många platser som man uppgett för mycket i KKIK och LSS-boendeplatserna blir troligtvis som idag.

Det stora problemet med de stora ombyggnationerna och reparationerna är att alla som idag har ett demensboende måste under perioden flytta minst en gång. Dementa behöver kontinuitet, lugn och ro och så lite förändringar som möjligt.

Under 2020 och 2021 kommer det periodvis att finnas väldigt få platser (som minst 24 demens, 12 övrigt särskilt boende och 6 LSS platser) och i slutändan en minskning av 7 särskilt boende platser. Vart ska de boende då ta vägen?

Med centralisering, koppling samt nedläggning av boenden ska man minska personalen med 7,8 tjänster och det ska ge en besparing på 3,8 miljoner per år när allt är slutfört. Ska personalen vara på flera boenden under ett arbetspass känner de sig otillräckliga och det ökar stressen för de boende, den effektiva arbetstiden blir mindre och detta kan resultera i fler sjukskrivningar.

Lägg ut matdistribution, städ, boende och teknisk verksamhet på entreprenad.

Med Team Work i alla led inom kommunen blir arbetsmiljön bättre och sjukskrivningstalen färre.

Den verkliga lokalkostnaden för kommunen på Stugan är 136 000 kr/år för 12 platser, efter man räknat in hyresintäkterna.

Lägg inte ner trygga, fungerande och kostnadseffektiva boenden som Stugan och Tallmon!

Skapa fler trygghetsboenden för äldre i stället för att öka kostnaderna för hemtjänst och bostadsanpassning.

Folk är människor och ska behandlas som det!

Åsele/Fredrikas Centerkvinnor

Majoriteten i Åsele gör tvära kast i beslutsfattandet. Vad har vi för ledning?

Alla hjärtsjuka barn i Västerbotten ska ha en chans

Allt fler barn i Västerbottensom föds med hjärtfel överlever i dag till vuxen ålder. Det är glädjande, men det sätter också press på vården att erbjuda den typ av specialistvård...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

C: Vi går med rak rygg och tar ansvar i kommunen

Moderaterna och Politiskt alternativ lämnar samarbetet i majoritet i Vilhelmina kommun. Därmed finns ingen majoritet eller nån Koalition. Det är tufft att vara den där lokala...

Sluta Söndra - börja hela!

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.

Använd mer bioenergi i länet

Kommunerna i Västerbotten kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi. Det går att ersätta i stort sett alla...

Centraliseringen sker i smyg

Det sker i smyg. Det sker med stora och små steg men kom inte och säg att vi inte har kompetensen, att vi är mindre värda.