Lördag 21 september 2019

Lokaltidningen

Åseles kommunledning fattar dåliga beslut i panik

Insändare · Published aug 21, 2019 at 01:15

Vi ser allvarligt på det som händer i vår kommun. Paniken över det växande ekonomiska underskott som kommunen har gör att majoriteten i Åsele gör tvära kast i beslutsfattandet. Vad har vi för ledning?

Kön har varit lång (18 sökande) till särskilt boende. Nu säger de styrande, Åsele partiet samt Socialdemokraterna, att enligt Kolada har Åsele för många platser för äldre. Går man in i KKIK (dataprogrammet där man för in statistiken) så visar det sig att man har sagt att Åsele har 69 säbo (särskilt boende) platser, fast i verkligheten har man bara 62 platser. Det är 7 platser mindre, drygt 11 % mer. Trygghetsboende och korttidsplatser är inte säboplatser.

Under 2020 – 2022 har man förslag på att bygga om och reparera boenden för äldreomsorg och LSS till en kostnad på 46 miljoner kronor. Då detta är färdigt ska boendena Stugan och Tallmon ha lagts ned.

2022 blir det alltså 38 demensboendeplatser (samma som idag), 17 vanliga särskilt boendeplatser - 7 lika många platser som man uppgett för mycket i KKIK och LSS-boendeplatserna blir troligtvis som idag.

Det stora problemet med de stora ombyggnationerna och reparationerna är att alla som idag har ett demensboende måste under perioden flytta minst en gång. Dementa behöver kontinuitet, lugn och ro och så lite förändringar som möjligt.

Under 2020 och 2021 kommer det periodvis att finnas väldigt få platser (som minst 24 demens, 12 övrigt särskilt boende och 6 LSS platser) och i slutändan en minskning av 7 särskilt boende platser. Vart ska de boende då ta vägen?

Med centralisering, koppling samt nedläggning av boenden ska man minska personalen med 7,8 tjänster och det ska ge en besparing på 3,8 miljoner per år när allt är slutfört. Ska personalen vara på flera boenden under ett arbetspass känner de sig otillräckliga och det ökar stressen för de boende, den effektiva arbetstiden blir mindre och detta kan resultera i fler sjukskrivningar.

Lägg ut matdistribution, städ, boende och teknisk verksamhet på entreprenad.

Med Team Work i alla led inom kommunen blir arbetsmiljön bättre och sjukskrivningstalen färre.

Den verkliga lokalkostnaden för kommunen på Stugan är 136 000 kr/år för 12 platser, efter man räknat in hyresintäkterna.

Lägg inte ner trygga, fungerande och kostnadseffektiva boenden som Stugan och Tallmon!

Skapa fler trygghetsboenden för äldre i stället för att öka kostnaderna för hemtjänst och bostadsanpassning.

Folk är människor och ska behandlas som det!

Åsele/Fredrikas Centerkvinnor

Majoriteten i Åsele gör tvära kast i beslutsfattandet. Vad har vi för ledning?

Ibn Rushd bra för nyanlända

En ny studie om Ibn Rushd visar att vi uppfyller studieförbundens demokratisyfte och att vi behövs eftersom vi når målgrupper som få andra når. Nyligen presenterades en oberoende...

Nu satsar vi på glesbygden!

De små förändringarnas tyranni har successivt urlakat landsbygden och målet har varit centralisering. Det har pågått i årtionden. Minns flyttlasspolitiken då man fick betalt för...

S: Vi vill stärka välfärden i hela landet!

Vi står upp för att man har rätt till lika bra skola, vård och omsorg alldeles oavsett var i Sverige man bor. Moderaterna delar inte vår grundsyn. De delar istället upp landets...

Varför bita ihop och hålla käft?

Vad är det som gör att viss fakta aldrig når ut eller går in? Och vad är det som gör att somliga nyheter bara glider förbi medan annat strunt görs till värsta grejen?