Lördag 4 april 2020

Lokaltidningen

Använd mer bioenergi i länet

Insändare · Published feb 12, 2020 at 01:15

Kommunerna i Västerbotten kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi.

Det går att ersätta i stort sett alla fossila bränslen i Sverige fram till 2045. Nu har bioenergibranschen tagit fram Färdplan Bioenergi, som visar att vi med råge kan leverera den biomassa som efterfrågas.
1. Använd mer biomassa från skogen. I dag lämnas stora mängder skördeavfall kvar i skogen efter avverkning. Resterna bryts ned och släpper från sig koldioxid till ingen nytta. En hel del av den här biomassan behöver vara kvar i skogen, men betydligt större volymer skulle kunna tas tillvara.

2. Använd mer bioenergi från jordbruket. Sverige har stora odlingsarealer som är dåligt utnyttjade, trots att vi har unik kompetens när det gäller att producera bioenergi från åkergrödor. Här finns stor potential att odla snabbväxande energigrödor i effektiva system med hög avkastning.

3. Ta till vara avfall, restprodukter och biprodukter på ett bättre sätt. Sverige har stor kompetens när det gäller nya tekniker för att göra biodrivmedel av cellulosahaltiga material och avfall. Tekniken finns i demonstrationsskala, och nu måste vi bygga fullskaliga produktionsanläggningar.

Kommunerna i Västerbotten kan påskynda omställningen till fossilfritt genom en tydlig strategi för användningen av biomassan. Vi har fem förslag:

• Se till fjärrvärmens möjligheter i den lokala samhälls- och bostadsplaneringen.
• Undersök möjligheterna till lokal elproduktion från biobränslen.
• Utforma den lokala energiförsörjningen så att den minskar sårbarheten.
• Skynda på omställningen mot fossilfria transporter där biodrivmedel som biogas, etanol och biodiesel är en del av lösningen.
• Se till att restavfall efter materialåtervinning används på ett optimalt sätt för biogasproduktion och för el- och fjärrvärmeproduktion.

Gustav Melin

VD Svebio


Alarik Sandrup

Näringspolitisk chef Lantmännen


Mikael Källgren

vd SCA Energy

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i...

När det krisar håller vi ihop

Visst blir man lycklig av att få bevittna sådan mänsklig värme och omhändertagande, mitt i detta elände.

PRO Lycksele vill bryta äldres ensamhet

Sedan början av 2019 har PRO Lycksele arbetat med projektet ”Aldrig ensam” som initierats av PRO, SKPF och SPF Seniorerna. Regeringen har beviljat medel till projektet. Medlen...

Nu är det hög tid att samarbeta

Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.

Riskgrupper bör få smittopeng

Vi ser dagligen hur antalet som smittats av coronaviruset ökar. Det skapar oro och osäkerhet hos många människor. Inte minst hos alla dem som finns i någon riskgrupp. Moderaterna...

Vanligt folkvett behövs i krisläge

Krisberedskap är därför, för många av oss, torr ved och reservaggregat för strömmen. Inte att hamstra toapapper, jäst och strösocker i panik.