Söndag 16 december 2018

Lokaltidningen

Stefan Åhlin på väg till mikrofonen och dialogen med Kjell-Erik Lindberg. Seniorerna är allvarligt förväntansfulla. Foto: GUNVÅR BÄCKSTRÖM

Välbesökt månadsmöte hos SPF i Åsele

ÅSELE · Published nov 10, 2018 at 17:15

SPF i Åsele samlade 50 seniorer vid sitt senaste månadsmöte. Dessutom hälsades, som nästan alltid, en ny medlem till föreningen.

Men inte bara det att få träffas lockar, utan månadsmötena bjuder alltid på något intressant ämne eller redogörelse från någon regional sammankomst. Även särskilt inbjudna gäster, som tar upp frågeställningar som berör åldersgruppen, drar till sig intresserade medlemmar.

Så även denna gång, då ekonom Kjell-Erik Lindberg, Åsele kommun, hade en dialog med Stefan Åhlin, SPF:s representant i kommunala pensionärsrådet under den senaste valperioden. Ämnet var kommunens ekonomi. De berörde nuläget inom äldreomsorgen, bland annat akutvården och korttidsboende.

De blickade även in i framtiden och betonade vikten av långtidsplanering inom äldreomsorgen med tanke på kommunens ekonomi. Båda efterlyste en diskussion om äldreomsorg, boende och personal bland politiker och seniorföreningarna. Medlemmarna ställde frågor över det ansträngda läget.

Positivt var att byggstarten på Bofinken går av stapeln i början på nästa år, något som av olika anledningar skjutits på under flera år. Medlemmarna applåderade för den osminkade och faktabaserade redogörelsen.

Nästa månadsmöte sker i Gafsele bygdegård, tema "Vår mat och våra livsmedel". Frågor som då säkert kommer upp är närodlat och närproducerat, då två unga bönder från varsin bondgård i byn deltar.