Fredag 19 juli 2019

Lokaltidningen

Anita Nystedt, i ljus keps vid kortändan av bordet, har samlat mycket av materialet som visades. Foto: TORE MANNBERG

Utflykt till Poas boställe

VINLIDEN · Published jun 14, 2019 at 14:15

På initiativ av Vinlidens Intresseförening anordnades en kulturutflykt till Poas boställe. Ett 25-tal personer slöt upp vid avtagsvägen mot Poas stig denna fina försommarsöndag.

Vissa levnadsöden är mer anmärkningsvärda än andras och till dem hör verkligen Poas och hans familjs. Umbäranden, svårigheter och utsatta för förtryck och orättvisor som idag är svåra att förstå. Berättelserna är många, det finns mycket av dokumentation och foton, reportage i länstidningarna redan 1929 och senare mot 1980-talet. Förra sommaren, den 18 juli 2018, skrev Lokaltidningen om det.

Den här familjen, en åldrande man som lever med en ung kvinna som är rörelsehindrad av engelska sjukan, som gemensamt får tre pojkar, lever under ytterst primitiva förhållanden. Omständigheter de inte rår över leder till att de måste lämna ett kronotorp och då bosätter de sig här. Platsen är en koja vid Storberget, mitt mellan Tallträsk och Bratten. Det var då väglöst land. Tiden är början av 1920-talet och nära 20 år framåt.

Levnadsödena för Poas och hans familj beskrivs utomordentligt väl i dokumentärromanen Poas söner, av Linnéa Fjällstedt, LT´s förlag 1986.

Idag är platsen lättåtkomlig med bil på skogsbilvägar. Platsen ligger fint på en tallbacke, man skymtar sjön bortom den något igenväxta åker som Poas och sönerna bröt. Av byggnaderna, så småningom timrades både stuga och lagård, finns inget kvar. Byggnaderna revs och troligen kolades timret, på bolagets uppdrag. En del av grunderna finns kvar, och de är markerade, liksom en del rostiga redskap vilket underlättar förståelsen av hur det såg ut.

För dagen visades mycket av tidningsreportage, fotografier, kartor och böcker liksom att några av deltagarna kunde berätta då man genom åren haft personlig kontakt med Poas söner.

En mycket intressant och fin dag om livsvillkor på trakten som inte ligger så långt bak i tiden.

Motor och musik i fokus

LYCKSELE Vad Motorveckan handlar om hörs på namnet. Men Motorveckans koordinator Mikael Jakobsson vill också lyfta en annan sida; musiken. – Det är musiken som gör att folk...