Onsdag 1 april 2020

Lokaltidningen

Kyrkoherde Gunnar Lundell, som höll parentationen, samt ordförande Irene Edlund, som tänder ljus för de bortgångna medlemmarna. Foto: TORE DAVIDSSON

Underhållare förgyllde årsmöte

DOROTEA · Published mar 21, 2020 at 15:15

Reumatikerföreningen Södra Lappmarken har hållit årsmöte, där ordförande Irene Edlund kunde hälsa ett 50-tal medlemmar välkomna till Dorotea och Pingstkyrkans lokaler. Hon vände sig särskilt till kyrkoherde Gunnar Lundell, som höll parentationen över de medlemmar som avlidit under det gångna året.

För att hedra de medlemmar som gått bort samlades vi en liten stund för eftertanke och för allt det goda som de gett oss, vi minns dom med värme och glädje. Kyrkoherde Lundell bad oss om att vi skall bära deras minne och gärningar in i framtiden, parentationen avslutades med en tänkvärd dikt.

Ordförande tackade för Gunnar Lundells medverkan och öppnade mötet, därefter tog årsmötet sin början. Presidiet bestod av Karl-Erik Lindmark, ordförande, och Vivianne Svanlund som sekreterare. I verksamhetsberättelsen syns att det är en aktiv förening.

Kassören Kjell Selinder redogjorde för det ekonomiska och konstaterade att föreningens ekonomi är god. I revisorernas berättelse föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen, som blev mötets beslut. Efter ett, som vanligt, gediget arbete av valberedningen kunde de val som var aktuella förrättas, och mötet följde valberedningens förslag helt igenom.

Ordföranden tackade valberedningen för ett mycket bra arbete, men föreslog den nya styrelsen att snarast täcka upp en vakant plats i valberedningen från Vilhelmina.

Både presidiet ock avgående styrelsemedlemmen Christina Selinder fick en present och tack för det arbete de lagt ner. För underhållningen stod föreningens egna spelmän Jon-Elis Johansson och Stig Viktorsson. Underhållarna förgyllde den trivsamma samvaron med dragspelsmusik, som möttes av varma uppskattande applåder.

Efter årsmötet serverades en god lunch; soppa med smörgås, kaffe och kaka. Lotter såldes och fina vinster delades ut. När lotterivinnarna drogs hände det som så ofta förr, att fru Fortuna lät solen lysa lite extra mycket på en del. Ordförande Irene Edlund tackade sedan alla som deltagit och önskade välkomna till nästa medlemsmöte.

Ammarnäs wärdshus stänger

AMMARNÄS Ammarnäs wärdshus kommer att stänga sin verksamhet från och med måndag den 30 mars. – Vi har tittat på både personal, ekonomi och folkhälsa. Vi har fortfarande bra med...

Skidanläggningar stängs i Hemavan och Tärnaby

TÄRNABY Från och med den söndag den 5 april stängs alla skidanläggningar i Hemavan och Tärnaby. Beslutet fattades under tisdagskvällen som följd av en skärpt rekommendation...

Hundratals gästnätter förlorade

SAXNÄS Vid Saxnäsgården och på Marsfjäll Mountain Lodge har man drabbats hårt av coronaviruset. – Vi har redan förlorat 400 gästnätter i avbokningar, säger Stefan Dillner vid...

Även Åsele stödjer företagen

ÅSELE Åsele kommun presenterar nu insatser för att stödja lokala företag i coronakrisen. Man påpekar dock att kommunen har begränsade ekonomiska resurser, och uppmanar också...

25 miljoner kronor till företagshjälp

LÄNET Region Västerbotten avsätter 25 miljoner kronor för att hjälpa länets småföretagare som kämpar med effekterna av corona-pandemin. Pengarna går till företag med 1-9...

Anton och Ciri vill varna för musgift

LÄNET Använd inte musgift, annat än som sista åtgärd och väl avskilt från andra djur. Det vädjar nu Anton Holmlund i Lövånger, vars katt Ciri nyligen genomled en plågsam incident.