Söndag 5 juli 2020

Lokaltidningen

Kyrkoherde Gunnar Lundell, som höll parentationen, samt ordförande Irene Edlund, som tänder ljus för de bortgångna medlemmarna. Foto: TORE DAVIDSSON

Underhållare förgyllde årsmöte

DOROTEA · Published mar 21, 2020 at 15:15

Reumatikerföreningen Södra Lappmarken har hållit årsmöte, där ordförande Irene Edlund kunde hälsa ett 50-tal medlemmar välkomna till Dorotea och Pingstkyrkans lokaler. Hon vände sig särskilt till kyrkoherde Gunnar Lundell, som höll parentationen över de medlemmar som avlidit under det gångna året.

För att hedra de medlemmar som gått bort samlades vi en liten stund för eftertanke och för allt det goda som de gett oss, vi minns dom med värme och glädje. Kyrkoherde Lundell bad oss om att vi skall bära deras minne och gärningar in i framtiden, parentationen avslutades med en tänkvärd dikt.

Ordförande tackade för Gunnar Lundells medverkan och öppnade mötet, därefter tog årsmötet sin början. Presidiet bestod av Karl-Erik Lindmark, ordförande, och Vivianne Svanlund som sekreterare. I verksamhetsberättelsen syns att det är en aktiv förening.

Kassören Kjell Selinder redogjorde för det ekonomiska och konstaterade att föreningens ekonomi är god. I revisorernas berättelse föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen, som blev mötets beslut. Efter ett, som vanligt, gediget arbete av valberedningen kunde de val som var aktuella förrättas, och mötet följde valberedningens förslag helt igenom.

Ordföranden tackade valberedningen för ett mycket bra arbete, men föreslog den nya styrelsen att snarast täcka upp en vakant plats i valberedningen från Vilhelmina.

Både presidiet ock avgående styrelsemedlemmen Christina Selinder fick en present och tack för det arbete de lagt ner. För underhållningen stod föreningens egna spelmän Jon-Elis Johansson och Stig Viktorsson. Underhållarna förgyllde den trivsamma samvaron med dragspelsmusik, som möttes av varma uppskattande applåder.

Efter årsmötet serverades en god lunch; soppa med smörgås, kaffe och kaka. Lotter såldes och fina vinster delades ut. När lotterivinnarna drogs hände det som så ofta förr, att fru Fortuna lät solen lysa lite extra mycket på en del. Ordförande Irene Edlund tackade sedan alla som deltagit och önskade välkomna till nästa medlemsmöte.

Hästveckans framtid

LYCKSELE När arrangörerna för Hästveckan inte orkar längre finns det unga nya krafter som är redo att ta över. Haley Nystedt är en av dem och ser fram emot att arrangera en egen...

Drönarna flyger närmre

ÅSELE Allt började med en etablering av vindkraft i södra Lappland, vilket ledde till att Åsele nu är delaktig i ett forskningsprojekt för samhällsnyttiga drönare. Arbetet med...

Eldningsförbudet upphävs

INLANDET Eldningsförbudet i södra Lappland upphävs efter ett möte med länsstyrelsen.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport