Lördag 4 juli 2020

Lokaltidningen

Aina Eriksson och Karin Ekbäck studerar årsmöteshandlingarna. Foto: KARIN NORLANDER

Spelmän underhöll på hos PRO

LYCKSELE · Published mar 19, 2020 at 14:15

Lycksele spelmanslag under ledning av Ulla-Britt Renman inledde PRO:s årsmöte i Lycksele. Musikerna hade valt låtar av spelmän härstammande från Lyckseletrakten. För flera av oss var det rätt okänt att det fanns så många begåvade spelmän från våra trakter.

Efter kaffet och semlan var det dags att genomföra det vi kommit för, nämligen årsmötet. Det brukar vara årets snabbaste möte, så även denna gång. Efter parentation, som hölls av ordförande Marika Lindgren över avlidna medlemmar, överlämnades den osynliga klubban till PRO-distriktets ordförande Sam Venngren.

Verksamhetsberättelsen föredrogs rubrik för rubrik. Årsredovisningen föredrogs av Kent Eriksson, revisionsberättelsen föredrogs av Rune Åkerlund. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och därmed kunde verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning läggas till handlingarna.

Valberedningen föredrog förslaget till styrelse. Nya i styrelsen är Anita Andersson, ledamot och sekreterare på två år samt Stig Alsbäck, ledamot också på två år. Omval blev det på Anita Nilsson, kassör på ett år och Sven Roosqvist, ledamot på två år. Kvarstående i styrelsen för 2020 är Marika Lindgren, ordförande, Karin Norlander och Inger Johansson. Omval blev det även på revisorerna.

Frågan om utökning av styrelsen ska beredas av styrelsen och kommer att tas upp på årsmötet 2021.

Under punkten "Ordet är ditt" tog Vivan Åkerlund upp frågan om att kommunen bör tillhandahålla gratis broddar till alla som fyllt 65 år. Årsmötet uppdrog till styrelsen att rikta ett öppet brev till kommunstyrelsens ordförande, vilket också beslutades.

Hästveckans framtid

LYCKSELE När arrangörerna för Hästveckan inte orkar längre finns det unga nya krafter som är redo att ta över. Haley Nystedt är en av dem och ser fram emot att arrangera en egen...

Drönarna flyger närmre

ÅSELE Allt började med en etablering av vindkraft i södra Lappland, vilket ledde till att Åsele nu är delaktig i ett forskningsprojekt för samhällsnyttiga drönare. Arbetet med...

Eldningsförbudet upphävs

INLANDET Eldningsförbudet i södra Lappland upphävs efter ett möte med länsstyrelsen.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport