Söndag 18 augusti 2019

Lokaltidningen

Annica Strandberg Lidström, avgående president, och Bengt Hagström, tillträdande president. Foto: JAN E ANDERSSON

Presidentskifte hos Rotary

VILHELMINA · Published jul 16, 2019 at 15:00

Vid ett högtidligt lunchmöte i Vilhelmina Rotaryklubb den 17 juni gästades klubben av distriktets avgående guvernör Christina Fahlgren-Lövheim. Tillträdande guvernör för det kommande verksamhetsåret 2019/2020 är Vilhelminaklubbens mångårige medlem Göran Lidström, som vid mötet fick ta emot guvernörsstaven och den tunga Rotarykedjan som tecken på utnämningen.

Göran har under de senaste åren haft flera viktiga förtroendeuppdrag i distrikt 2320, som består av Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Nu väntar honom ett intressant år med besök i alla distriktets 31 klubbar, som sammanlagt har cirka 1 100 medlemmar.

Vilhelminaklubbens eget presidentskifte fick med guvernörens besök en extra festlig inramning. President Annica Strandberg Lidström tackades för ett aktivt och innehållsrikt verksamhetsår och överlämnade klubban till inkommande presidenten Bengt Hagström.

Annica fortsätter som klubbens kontaktperson för Rotarys Läkarbank, Rotary Doctors, som bland annat skickar läkar- och tandläkarvolontärer till Kenya för akut sjukvård och utbildning av hälsovolontärer. Rotary beskriver sig som en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

Bybor nekades köpa husen

BLATTNICKSELE Flera bybor har de senare åren försökt köpa de hus som kommunens fastighetsbolag Sorselebo AB nu säljer som ett helt kvarter. – Vi är flera som försökt men fått...

Vill stoppa byggplanerna

HEMAVAN Bybor, stugägare och föreningar i Hemavan kräver nu att Storumans kommun stoppar det pågående detaljplanearbetet på Kungsplatån nordöst om Högfjällshotellet. – Förslaget...

Äventyrlig fru bakom myten om soldat Bång

VILHELMINA En lika intressant och mytomspunnen kvinna fanns vid sidan om berättelserna kring soldaten Johan Zacharias Bång. Men mamsell Anna Greta Baudin var vare sig...

Pris till boken som seglat in i mångas hjärtan

LÄNET Barnboken om självmord var tänkt att fylla ett litterärt tomrum och det verkar ha lyckats. Nyligen tilldelades länsförfattaren Anna Sundström Lindmark och illustratören...

”Vi har noterat kritiken och är beredda till dialog”

HEMAVAN Mattias Åkerstedt, miljö och samhällsbyggnadschef hos Storumans kommun är medveten om den massiva kritiken mot detalplaneförslaget. – Därför har vi kallat till ett extra...