Lördag 29 februari 2020

Lokaltidningen

Om timringsteknik berättade Sven-Gunnar Håkansson från Lomsjö. Foto: MATS RUNDQVIST

Pratade om timringsteknik

LYCKSELE · Published maj 9, 2019 at 10:15

Ett föredrag om timring och bevarande av ängslador har hållits i Lycksele bibliotek, av timmermannen Sven-Gunnar Håkansson, Lomsjö, Åsele kommun. Timmertekniken är en gammal nordisk byggteknik som särskilt bevarats i Dalarna, men även hos oss i norra Sverige och Lappland.

Sven-Gunnar Håkansson började sin bildberättelse med att i ord och bild visa hur en grupp intressenter i en studiecirkel timrade en valstuga i Lycksele, med sedvanligt liggande timmer.

Efter beskrivning av grundläggande timringstekniker kom föredragshållaren till frågan om bevarande och restaurering av ett av våra viktiga kulturhistoriska arv från äldre tid, nämligen ängsladorna på slåtterängarna. Alla lador som är under förfall går inte att rädda, men ett fint exempel var att plocka ned en ängslada och skapa ett båthus i Torvsjö by i Åsele kommun.

På sin nuvarande boplats i Lomsjö har Håkansson timrat en antal för Lappmarksbon viktiga byggnader, från vedbodar till bostadshus. Inspirerad av norska Gudbrandsdalens timmerteknik har han även byggt hus med stående stolpteknik, som har fördelen att man tämligen raskt har en husstomme. Sven-Gunnar Håkansson förklarade vidare att man med grova stockar också i nutid kan bygga bra bostadshus med låg energiförbrukning. Avslutningsvis visade han böcker som han själv författat.

Det trettitalet mötesdeltagarna tackade föredragshållaren för intressant föredrag med en varm applåd. Mötet arrangerades av Svenska Turistföreningen Södra Lappland i samarbetet med Studiefrämjandet.

Klarade Ungdomsvasan

BLATTNICKSELE Alla femton elever på Blattnicksele skola som åkte ner till Dalarna för att tävla i Ungdomsvasan klarade loppet trots tidigare farhågor om isiga skidspår. – Det var...

Coronaviruset stoppar elevernas praktik

Vilhelmina På fredag skulle sju elever och två lärare från Malgomajskolan i Vilhelmina resa till Holland för att eleverna skulle göra sin praktik där. Nu har rektor Per Lindberg...

Sjukstugan bygger om för patienter och personal

ÅSELE Just nu pågår byggnationer på Åsele sjukstuga. Man håller både på att bygga om labbet och göra ett blodtrycksrum. – Det känns roligt att få göra det bättre för patienterna,...

Samisk vecka i Umeå

Umeå För tjugo år sedan arrangerades för första gången Samisk vecka i Umeå, Ubmejen Biejvieh. Det blev publiksuccé och har fortsatt så. I år deltar bland andra Katarina Barruk,...