Onsdag 22 maj 2019

Lokaltidningen

Om timringsteknik berättade Sven-Gunnar Håkansson från Lomsjö. Foto: MATS RUNDQVIST

Pratade om timringsteknik

LYCKSELE · Published maj 9, 2019 at 10:15

Ett föredrag om timring och bevarande av ängslador har hållits i Lycksele bibliotek, av timmermannen Sven-Gunnar Håkansson, Lomsjö, Åsele kommun. Timmertekniken är en gammal nordisk byggteknik som särskilt bevarats i Dalarna, men även hos oss i norra Sverige och Lappland.

Sven-Gunnar Håkansson började sin bildberättelse med att i ord och bild visa hur en grupp intressenter i en studiecirkel timrade en valstuga i Lycksele, med sedvanligt liggande timmer.

Efter beskrivning av grundläggande timringstekniker kom föredragshållaren till frågan om bevarande och restaurering av ett av våra viktiga kulturhistoriska arv från äldre tid, nämligen ängsladorna på slåtterängarna. Alla lador som är under förfall går inte att rädda, men ett fint exempel var att plocka ned en ängslada och skapa ett båthus i Torvsjö by i Åsele kommun.

På sin nuvarande boplats i Lomsjö har Håkansson timrat en antal för Lappmarksbon viktiga byggnader, från vedbodar till bostadshus. Inspirerad av norska Gudbrandsdalens timmerteknik har han även byggt hus med stående stolpteknik, som har fördelen att man tämligen raskt har en husstomme. Sven-Gunnar Håkansson förklarade vidare att man med grova stockar också i nutid kan bygga bra bostadshus med låg energiförbrukning. Avslutningsvis visade han böcker som han själv författat.

Det trettitalet mötesdeltagarna tackade föredragshållaren för intressant föredrag med en varm applåd. Mötet arrangerades av Svenska Turistföreningen Södra Lappland i samarbetet med Studiefrämjandet.

Mötesplats utan gränser

LYCKSELE Årets Mötesplats Lycksele, som startar i dag, fokuserar på drivkrafter och konkurrenskraft. Konferensen har också ett nordiskt perspektiv, med inbjudna från Norge och...

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

Laisbyn täckte länet

LYCKSELE Ulf Stefan Winka har många års erfarenhet av historiesökning. För två veckor sedan föreläste han i Lycksele om Umeå lappmarks historia. – Lycksele var samlingsplats för...

Emil Österholm tog hem konstnärsstipendium

LYCKSELE Sparbanksstiftelsen Norrland hade årsstämma i Lycksele i fredags, och delade då ut sitt konstnärsstipendium, på 100 000 kronor. Det gick denna gång till Västernorrland.