Lördag 11 juli 2020

Lokaltidningen

Avgånde ordförande Tora Ekbäck och nytillträdande ordförande Ola Wikström. Foto: TORE DAVIDSSON

Ola ny ordförande för HjärtLung Vilhelmina

VILHELMINA · Published mar 5, 2020 at 18:15

Hjärt- och lungsjukas förening i Vilhelmina har haft årsmöte på Folket hus i Vilhelmina. Ordförande Tora Ekbäck öppnade mötet med att hälsa medlemmar och gäster välkomna. Åke Löfqvist höll parentation över medlemmar som avlidit under året och läste en finstämd dikt. Därefter deltog alla i en tyst minut och psalmsång.

Till årsmötets presidium valdes Mickael Östberg som ordförande och till sekreterare Ulla-Britt Dahlberg. Sedan verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten och revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Alla val utföll enligt valberedningens förslag. Till ny ordförande valdes Ola Wikström. Till övriga ledamöter valdes Lars Ekbäck, Sonja Cadill, Ulla-Britt Dahlberg, Inga Märta Nilsson, Ella Sollen, Ersättare: Mats Öbro, Inger Eliasson, Hugo Eriksson.

Som avslutning bjöd föreningen på sallad, kaffe och kaka. Såväl före som efter årsmötet spelade och sjöng Åke Löfqvist. Avslutningsvis tackade Tora Ekbäck alla för ett trevligt möte.

Sorsele renar avloppsvattnet från läkemedel

Sorsele Sorsele kommun har fått drygt 3,1 miljoner kronor från Naturvårdsverket för en testanläggning för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. – Pengarna är välkomna....

Statligt bidrag mot social isolering

LÄNET Regionala och nationella åtgärder har genomförts för att minska ensamheten hos de äldre som orsakats av den sociala distanseringen. Nästa onsdag är sista dagen för...

Egenprovtagning i länet med start måndag

Länet Från och med måndag 13 juli kan den som vill testa sig själv för covid-19 i Västerbotten.
Min sommarpärla

Märke: Scania LS 110.

Årsmodell: 1972.

Tillverkad i: Södertälje.

Opinion
Behöver du hjälp?


Sport