Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Kan man inte träffas kan man ha möte via telefon. Foto: STEVE BUISSINNE/PIXABAY

Ny ordförande för HjärtLung

VÄSTERBOTTEN · Published apr 13, 2021 at 15:15

Länsföreningen HjärtLung Västerbotten hade i slutet av mars sitt årsmöte via telefon på grund av rådande pandemi. Styrelsen och alla ombud, totalt cirka 50 personer, fick ringa till riksförbundet HjärtLung i Stockholm och kunde via en kod bli hopkopplade med varandra.

Ordförande Ulla Frank öppnade mötet. Till mötesordförande valdes Hans Mårtensson och till sekreterare Anly Jonsson.

Sedan vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020. Länsföreningens nya styrelse blev ”nerbantad” från sju ledamöter till fem och består av ordförande Sture Olsson, Umeå, kassör Gudrun Eliasson, Lycksele, Gunilla Forsell, Skellefteå, Carina Danielsson, Åsele, samt Anne-Charlotte Lundquist, Storuman.

Till ersättare valdes Hervor Johansson, Malå, Birger Svanlund, Dorotea och Agneta Pettersson, Robertsfors.

Ulla Frank tackade presidiet och meddelade att avtackningar sker vid senare tillfälle. Det blev ett väl fungerande telefonårsmöte, trots att det var så många personer hopkopplade. Ulla Frank tackade också alla sina medarbetare i länsföreningen och i alla lokalföreningar, när hon nu slutade efter tio år som länsordförande. Hon tackade också dagens mötesdeltagare och förklarade årsmötet för avslutat.

Fler nyheter från Södra Lappland

Skogsutredning får massiv kritik

SORSELE I den stora statliga skogutredningen som nu varit ute på remiss föreslås en dubblering av mängden skyddad skog i det fjällnära området i södra Lappland. Berörda kommuner...
Lokaltidningen rekommenderar

Storuman inleder med berättarkvällar utomhus

UMNÄS Storumans kommun utsågs till Årets berättarkommun 2020/2021. Men på grund av coronapandemin som gjort det omöjligt att träffas i större grupper har berättaråret förlängts...

Lycksele kommun hoppas på nya entreprenörer

LYCKSELE Kommunen beklagar att Brattens lantbruk lägger ner, men de är oerhört tacksamma för vad jordbruket bidragit med i kommunen. – Vi hoppas att andra entreprenörer kan ta...

Ny avdelning öppnas i Åsele

ÅSELE Med ökat barnafödande är planen att en ny förskoleavdelning ska öppnas i den nygamla förskolelokalen som Träffpunkten nu huserar i. Förslaget som undersöks nu är att...

Smugglade kokain för 67 miljoner

SÖDRA LAPPLAND En last som innehöll kokain värt 67 miljoner kronor skeppades till Sverige från Colombia med ett företag med säte i södra Lappland som mottagare. Företagets...
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar