Onsdag 23 juni 2021

Lokaltidningen

En ny bok med 17 röster från länet presenterades på Västerbottens läns hembygdsförbunds årsmöte. Foto: PRIVAT

Ny bok presenterad på årsmötet

LÄNET · Published maj 27, 2021 at 10:15

Västerbottens läns hembygdsförbund, VLH, hade nyligen sitt årsmöte, som leddes av Anders Lidström.

Det var ett digitalt möte med ett 30-tal deltagare, bland annat ombuden för hembygdsföreningarna i länet. Verksamhetsberättelsen visade att det i dag finns 5 500 medlemmar i de 63 föreningarna och stiftelserna.

Under året har dessa gjort ideella insatser motsvarande åtta miljoner kronor om man räknar med 230 kr/timme. Det visar vilken stor kulturinsats som de gör för kulturarvet i länet.

Coronan har i år inneburit ett stort hinder för att kunna genomföra evenemang, som är så viktiga för ekonomin i varje förening. Västerbotten är ett av de län där hembygdsföreningar har haft de största ekonomiska förlusterna i Sverige. Det är en kort tid under året då man kan ha utomhusarrangemang, till exempel marknader.

Inga-Britt Hultmar, dagens sekreterare, presenterade boken om demokrati, ”Får alla vara med?”. 17 författare har skrivit om demokrati utifrån olika aspekter. Boken kommer bland annat att användas som underlag för webbseminarier som Hembygdsförförbundet anordnar i samverkan med Umeå universitet.

Verksamhetsplanen och aktivitetsplanen visar vilken stor bredd som Västerbottens läns hembygdsförbund har inom kulturområdet. Det handlar om barn och ungdom, kulturmiljö, kulturturism, dokumentation och arkivering. Förbundet samarbetar med Umeå universitet och planerar genomförande av webbseminarier som hör ihop med den lanserade boken.

Västerbotttens läns hembygdsförbund har bred samverkan med andra föreningar inom länet och även med Österbottens läns hembygdsförbund.

Valberedningens ordförande Eva Lindman, Umeå, föredrog styrelsens sammansättning. Ordförande: Bo Nilsson, Umeå, vice ordförande: Karin Söderlund, Lycksele, ordinarie ledamöter: Björn Ericsson, Umeå, Sven-Olof Edvinsson, Kasamark, Ronny Peterson, Kroken, Håknäs och Inga-Britt Hultmar, Rökå. Suppleanter: Sonja Bohman, Kåge, Helena Forsman, Pjäsörn, Norsjö, Roland Lindberg, Innertavle, Gunnel Ek, Byske och Oliver Kårefalk, Åsele. Representant för dräktrådet: Monica Fuhrman, Skellefteå.

Förutom dessa ingår följande i styrelsen: adjungerad ledamot: Daniel Andersson, Umeå universitet, tjänstemän från Västerbottens länsmuseum: vd Ulrica Grubbström, sekreterare i Västerbottens läns hembygdsförbund, Anders Björkman, redaktör, Anneli Nilsson ekonomifrågor.

Ordförande Bo Nilsson avslutade mötet med att tacka Anders Lidström för hans föredömliga sätt att leda årsmötet. Han tackade också för egen del ombuden för förtroendet att vara ordförande för Västerbottens läns hembygdsförbund ännu ett år.

Fler nyheter från Södra Lappland
Lokaltidningen rekommenderar

Samer protesterar mot nybyggen

TÄRNABY Byggplanerna som inkräktar på den samiska miljön i Tärnaby vållar protester. Sameskolan finns på området där man nu planerar att bygga fritidshus.

Screening dröjer i Västerbottens län

VÄSTERBOTTEN Karl Franklin, professor och överläkare vid Kirurgcentrum vid Norrlands Universitetssjukhus och processledare på Region Västerbotten, berättar att planen är att...

Budget efter befolkning

VILHELMINA Vilhelminas budget för 2022 prioriterar äldreomsorg och hemtjänst, men kommer innebära stora nedskärningar inom skolan. Samtidigt tror oppositionen att budgeten blir...

85 björnar får fällas – kraftig ökning

SÖDRA LAPPLAND En tilldelning på 85 björnar och en uppdelning av länet i två stora jaktområden. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som fattats av...
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar