Onsdag 12 maj 2021

Lokaltidningen

Myren – nybyggarens trygghet

NORRBÄCK · Published nov 21, 2020 at 10:15

De första nybyggarna kom till vårt inland i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. Då gällde det att få tak över huvudet, och något att äta för den ko som fanns i följet. Raningarna var täckta med videris och måste röjas för att ge ett bra foder till kreaturen. Det kunde ta tid innan detta arbete var genomfört.

Men myren däremot stod färdig att ta i anspråk, även om gräsväxten inte var lika ymnig som på en röjd raning. På Stöttingfjället fanns många stora myrar. Bäckmyren, Björkbergstormyren, Hohajmyren, Pelles stormyra, Grenmyra söder om Pauträsk, Jannes stormyra med flera. Man tog reda på höet från de flesta myrar, även de små. Bäckmyren cirka 70 ha, Pelles stormyra cirka 40 ha.

1824 sökte Jan Persson i Norrbäck bidrag från Hushållningssällskapet – tänka sig, det fanns redan då. Han fick sitt bidrag, gjorde en damm nedanför Alsträsket och grävde en kanal, 800 meter lång till Bäckmyren. Slammet som sköljdes med från kanalen gödslade myren, så att den gav mycket bra skördar.

I anslutning till myren byggdes en slåtteskoja. Innan skiftet 1915 hade många av hemmanen i Norrbäck sina slåttermarker där. Skördarna var så goda att det kom hököpare ända från Kattisavan för att få tag på foder till kreaturen. Fyra mil med häst och skrinda för att köpa myrhö. Den utnyttjades ända in på 1950-talet. Det var tider!

Professor Lars Kardell Uppsala skriver i sin rapport Ett försök med myrslåtter i Klövsjö från 2018, i sammanfattning: ”I uppsatsen redogörs för ett sexårigt försök med myrslåtter förlagt till Klövsjö i södra Jämtland. De avkastningssiffror som vi nådde fram till – cirka 500 kg torrt hö per hektar, har relaterats till det fåtal uppgifter som finns i litteraturen. Baserat på ganska bristfälliga notiser kring arbetsinsatser och mjölkkornas dåtida avkastning, fann jag att man fick 2 liter mjölk per insatt arbetstimme. Myrslåttern var i detta stycke energieffektiv, Den är sannolikt långsiktigt hållbar, om man inte slår varje år.”

Fler nyheter från Södra Lappland
Lokaltidningen rekommenderar

Storuman inleder med berättarkvällar utomhus

UMNÄS Storumans kommun utsågs till Årets berättarkommun 2020/2021. Men på grund av coronapandemin som gjort det omöjligt att träffas i större grupper har berättaråret förlängts...

Tommy blev regiondirektör i pandemins andra våg

ÖRTRÄSK/UMEÅ Det var i februari som den Örträskbördige Tommy Svensson vid Region Västerbotten fick erbjudandet om att ta över som tillförordnad regiondirektör. Efter ett par år...

Vildmarksvägen plogas i slow-tv

STEKENJOKK Vandrande älgar ersätts nu med bland annat plogningen av Vildmarksvägen i SVT:s nya tv-program Mot ljusare tider, även det i det populära formatet slow-tv.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar