Torsdag 3 december 2020

Lokaltidningen

Myren – nybyggarens trygghet

NORRBÄCK · Published nov 21, 2020 at 10:15

De första nybyggarna kom till vårt inland i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. Då gällde det att få tak över huvudet, och något att äta för den ko som fanns i följet. Raningarna var täckta med videris och måste röjas för att ge ett bra foder till kreaturen. Det kunde ta tid innan detta arbete var genomfört.

Men myren däremot stod färdig att ta i anspråk, även om gräsväxten inte var lika ymnig som på en röjd raning. På Stöttingfjället fanns många stora myrar. Bäckmyren, Björkbergstormyren, Hohajmyren, Pelles stormyra, Grenmyra söder om Pauträsk, Jannes stormyra med flera. Man tog reda på höet från de flesta myrar, även de små. Bäckmyren cirka 70 ha, Pelles stormyra cirka 40 ha.

1824 sökte Jan Persson i Norrbäck bidrag från Hushållningssällskapet – tänka sig, det fanns redan då. Han fick sitt bidrag, gjorde en damm nedanför Alsträsket och grävde en kanal, 800 meter lång till Bäckmyren. Slammet som sköljdes med från kanalen gödslade myren, så att den gav mycket bra skördar.

I anslutning till myren byggdes en slåtteskoja. Innan skiftet 1915 hade många av hemmanen i Norrbäck sina slåttermarker där. Skördarna var så goda att det kom hököpare ända från Kattisavan för att få tag på foder till kreaturen. Fyra mil med häst och skrinda för att köpa myrhö. Den utnyttjades ända in på 1950-talet. Det var tider!

Professor Lars Kardell Uppsala skriver i sin rapport Ett försök med myrslåtter i Klövsjö från 2018, i sammanfattning: ”I uppsatsen redogörs för ett sexårigt försök med myrslåtter förlagt till Klövsjö i södra Jämtland. De avkastningssiffror som vi nådde fram till – cirka 500 kg torrt hö per hektar, har relaterats till det fåtal uppgifter som finns i litteraturen. Baserat på ganska bristfälliga notiser kring arbetsinsatser och mjölkkornas dåtida avkastning, fann jag att man fick 2 liter mjölk per insatt arbetstimme. Myrslåttern var i detta stycke energieffektiv, Den är sannolikt långsiktigt hållbar, om man inte slår varje år.”

Fler nyheter från Södra Lappland

Julgåva för att främja handeln

Dorotea I år ger Dorotea kommun sina medarbetare en julgåva i form av presentkort på 500 kronor för lokala butiker och restauranger. – Vi gör det för att visa vår uppskattning...

Tandvården i Sorsele får ny lokal

SORSELE Efter att verksamheten vid folktandvården i Sorsele har bedrivits i tillfälliga lokaler sedan januari 2019 så ska nu en ny klinik byggas upp inne på sjukstugan. Kliniken...
Lokaltidningen rekommenderar

Fler avlidna på boendet Tranan

STORUMAN I helgen avled ytterligare två personer på äldreboendet Tranan i Storuman. Totalt har nu åtta personer dött på boendet som totalt har 44 platser. Alla som tidigare...

WRC kan nå Örträsk

LYCKSELE/ÅSELE Umeå är en av de kommuner som slåss om att få arrangera Rally Sweden 2022-24. Blir det så lär Åsele MS och Lycksele MK bli indraget på något sätt. – Det är inte...

Vilhelminaföretag bakom ett stort energiprojekt

Vilhelmina Under två års tid har det pågått ett stort energi- och klimatprojekt vid Folkets hus i Vilhelmina. Företaget Ecoclime har stått för tekniken. – Det vi gjort är ett...

Föreningen kämpar för äldreomsorgen

FREDRIKA I måndags beslutade kommunfullmäktige om minoritetsåterremiss gällande sparförslaget om avveckling av särskilda boendeplatser. Förslaget har mottagit kritik, bland annat...

"Fortsatt hög smittspridning i länet"

Länet Trots de skärpta rekommendationerna i Västerbotten är situationen fortfarande ansträngd.

Tio miljoner kronor extra till Region 10

SÖDRA LAPPLAND Näringslivet i södra Lappland, Norsjö och två Norrbottenskommuner får extra resurser i omställningsarbetet under coronapandemin. Näringslivsenheterna i Region...