Söndag 20 januari 2019

Lokaltidningen

Man samsades om att titta på musslorna i vattenkikaren. Foto: EDMUND EDMAN

Musslorna i Gäddbäcken

VILHELMINA · Published nov 8, 2018 at 18:15

I början av oktober gjordes en utflykt till Gäddbäcken, belägen i de inre delarna av Vilhelmina kommun.

Magnus Lindberg från länsstyrelsen var guide och han kunde berätta att det i Gäddbäcken finns cirka 60 000 flodpärlmusslor och att området inklusive Marsån och Stalonbäcken är ett av huvudområdena i Europa för arten.

Deltagarna fick möjligheter att med hjälp av en vattenkikare se hur musslorna på flera ställen i bäcken satt sig fast i botten, men de fick inte plocka upp några. Det fanns dock musselskal uppe på land på några ställen, vilket vittnar om att där tidigare funnits pärlfiskare.

Flodpärlmusslorna är fridlysta sedan 1994 och finns nu bara på några enstaka vatten i Sverige, efter det att de från 1700-talet och framåt utsatts för en väldig fångst efter pärlor som endast finns hos några enstaka musslor. Flodpärlmusslorna kan bli många hundra år gamla.

De lever i strömmande vatten nedgrävda i botten, där de filtrerar vattnet i sina gälar och då silar fram små organiska partiklar.

En pärla uppkommer när ett litet sandkorn kommer in i musslan. Då den inte kan kasta ut det kapslar den in kornet i pärlemor som finns i musslans skal.

För att nya musslor skall bli till lever dess yngel i en märklig symbios med laxöring, innan de fäster sig i botten på ett vattendrag och där växer mycket sakta upp till en storlek av någon decimeter.

Utflykten anordnades i regi av Naturskyddsföreningen, STF Södra Lappland och Studiefrämjandet.