Lördag 4 juli 2020

Lokaltidningen

Anna Danielsson, som varit ordförande i 20 år, avtackades av Monica Aronsson. Foto: LENA FINNBERG

Lyckseles reumatiker fick ny ordförande

LYCKSELE · Published feb 20, 2020 at 10:15

Reumatikerföreningen i Lycksele höll sitt årsmöte söndagen den 16 februari på MB Borgen. Ett fyrtiotal medlemmar hade hörsammat inbjudan.

Ordförande Anna Danielsson hälsade välkommen, och en tyst minut hölls över medlemmar som gått bort under året. Anna läste en fin dikt av Karin Boye och lämnade sedan över klubban till mötesordförande Anna-Carin Nilsson. Till mötessekreterare valdes Lena Finnberg.

Anna-Carin gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019, samt verksamhetsplanen för 2020, budget och revisionsberättelsen. Valberedningsförslag genomfördes och ny ordförande blev Maud Sundström, Lena Finnberg valdes till sekreterare, samt Elisabeth Backlund till kassör.

Övriga styrelsemedlemmar är Karin Backlund, Monica Aronsson, Ingegerd Jonsson, Inga-Britt Näslund och Elisabeth Moberg. I valberedningen omvaldes Berit Lingesten och ny valberedare blir Bernt-Owe Tossman som sammankallande. Revisorer är Berit Alfredsson som är sammankallande, samt Elisabeth Lindgren och Synevö Bengtsson.

Då Anna Danielsson slutade som ordförande efter 20 år avtackades hon med en fin bukett blommor samt stora applåder. Mötet avslutades med kaffe och goda smörgåstårtor gjorda av Karin Backlund och Inga-britt Näslund. 

Hästveckans framtid

LYCKSELE När arrangörerna för Hästveckan inte orkar längre finns det unga nya krafter som är redo att ta över. Haley Nystedt är en av dem och ser fram emot att arrangera en egen...

Drönarna flyger närmre

ÅSELE Allt började med en etablering av vindkraft i södra Lappland, vilket ledde till att Åsele nu är delaktig i ett forskningsprojekt för samhällsnyttiga drönare. Arbetet med...

Eldningsförbudet upphävs

INLANDET Eldningsförbudet i södra Lappland upphävs efter ett möte med länsstyrelsen.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport