Tisdag 26 maj 2020

Lokaltidningen

Malin Wiktoreng, länsstyrelsen, och Dennis Nyström, riksorganisationen Män. Foto: MARINA ENGLUND

Kunskapsdag om våld

ÅSELE · Published nov 27, 2019 at 16:15

En kunskapsdag om våld har genomförts i Åsele på Kulturhuset som en del i det långsiktiga förebyggande arbetet som kommunen gör, tillsammans med länsstyrelsen och riksorganisationen Män.

Det var sammanlagt ett hundratal deltagare som slöt upp under föreläsningarna, som på eftermiddagen hölls för kommunens personalgrupper på kvällen för allmänheten.

Under dagen diskuterades det hur man bäst kan jobba förebyggande mot våld och det lyftes kunskap om vad våld och genus är, samt hur alla kan vara aktiva åskådare och ingripa när man ser tecken på våldsutsatthet eller våldsutövande.  

Det långsiktiga målet är att skapa en stabil grund och få kunskap i arbetet mot generellt våld och mot mäns våld mot kvinnor inom den egna kommunen. Enskilda myndigheter eller verksamheter kan inte ensamma bära frågan, utan det krävs samverkan för att nå resultat, tyckte deltagarna. Det är där som en hela kommunen-ansats kommer in och blir viktig. I Åsele gör vi det tillsammans, var det den allmänna meningen efter mötet.

Sen vår drabbar renkalvar

AMMARNÄS Kyla och mycket snö i fjällen kan i värsta fall innebära att upp emot hälften av renkalvarna som nu föds inte överlever till sommaren. – Vajorna har börjat föda sina...

"Hela agerandet är fruktansvärt"

SORSELE Hovrättens dom i förra veckan ser ut att bli sista ordet i konflikten om ersättning för fjällnära skog som inte får avverkas. – Jag skulle bli förvånad om domen...

Byggnad totalförstörd av brand

LYCKSELE På kort tid har flera bränder ägt rum i Lycksele av olika storlek. Tannens skidstadion drabbades natten mot måndag av en brand som totalförstörde en byggnad. Nu vädjar...

Satsar på fler vikarier med ny webbutbildning

ÅSELE I coronatider satsas det extra mycket på vård och omsorg. Åseles äldre- och funktionshinderomsorg har tillsammans med Lärcentrum i Åsele anordnat infoträffar där de...

Erica hjälper Lokaltidningens läsare

UMEÅ Erica Lundholm är Lokaltidningens nya ansikte utåt som prenumerations- och kundtjänstansvarig. – Jag tycker att våra lokala nyhetstidningar är viktiga inslag i en fungerande...