Lördag 7 december 2019

Lokaltidningen

Malin Wiktoreng, länsstyrelsen, och Dennis Nyström, riksorganisationen Män. Foto: MARINA ENGLUND

Kunskapsdag om våld

ÅSELE · Published nov 27, 2019 at 16:15

En kunskapsdag om våld har genomförts i Åsele på Kulturhuset som en del i det långsiktiga förebyggande arbetet som kommunen gör, tillsammans med länsstyrelsen och riksorganisationen Män.

Det var sammanlagt ett hundratal deltagare som slöt upp under föreläsningarna, som på eftermiddagen hölls för kommunens personalgrupper på kvällen för allmänheten.

Under dagen diskuterades det hur man bäst kan jobba förebyggande mot våld och det lyftes kunskap om vad våld och genus är, samt hur alla kan vara aktiva åskådare och ingripa när man ser tecken på våldsutsatthet eller våldsutövande.  

Det långsiktiga målet är att skapa en stabil grund och få kunskap i arbetet mot generellt våld och mot mäns våld mot kvinnor inom den egna kommunen. Enskilda myndigheter eller verksamheter kan inte ensamma bära frågan, utan det krävs samverkan för att nå resultat, tyckte deltagarna. Det är där som en hela kommunen-ansats kommer in och blir viktig. I Åsele gör vi det tillsammans, var det den allmänna meningen efter mötet.

Nu ska utsläppen minska

SORSELE När Scanmining fick tillstånd att starta gruvdrift i Ersmarksberget mellan Storuman och Sorsele fick bolaget inte släppa ut mer än 500 kilo zink per år. Men det dröjde...

Tre VM-guld till Storuman

STORUMAN Redan under torsdagsförmiddagen lyckades tre armbrytare från Storuman armsport vinna varsin guldmedalj under VM-tävlingarna i Polen.

Miljonbelopp finns för att främja samisk litteratur

STORUMAN För ett år sedan gav Satens kulturråd 2,2 miljoner kronor till Storumans kommun för att utöka den samiska bokbussverksamheten i södra Lappland. – Efter beskedet om att...