Torsdag 22 april 2021

Lokaltidningen

Andreas Carlsson och Ebba Busch deltog digitalt på Kristdemokraternas länsårsmöte, som samlade ett 70-tal deltagare. Foto: FRIDA BRAMSTEDT/ARKIV

Kristdemokrater möttes digitalt

VÄSTERBOTTEN · Published apr 3, 2021 at 12:15

Kristdemokraterna i Västerbottens län har genomfört ett digitalt årsmöte, som samlade ett 70-tal medlemmar. Med på länk fanns partiledaren Ebba Busch och partiets gruppledare i riksdagen, Andreas Carlsson.

Andreas, som är vice ordförande i justitieutskottet, kom in på de allt större problemen med växande kriminella gäng som måste bort från gatorna och att nyrekryteringen med många unga måste stoppas. Avskyvärda bedrägeribrott i många fall mot äldre är ofta sammankopplade med narkotikaproblematik, menade han. Det måste också vara ett fokus på brottsoffren. Det handlar om rättvisa för dessa. Kristdemokraterna har en rad olika förslag för hur tryggheten ska öka men det förebyggande arbetet med trygga familjer är garanten för att undvika att barn kommer in i kriminellas gäng, anser partiet.

Nästa programpunkt var för deltagarna att koppla upp sig till ett möte där partiledare Ebba Busch skulle tala till ytterligare fem distrikt som också hade sina årsmöten samma dag. Hon inledde med att påminna om att det är 57 år sedan partiet bildades just den 20 mars, då mötet hölls. Allt sedan dess har partiet präglats av de grundläggande värderingar som partiet har och att Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti byggd underifrån av vanligt folk, framhöll hon. Talet handlade sedan om att du ska kunna lita på Sverige och hon beskrev enorma vårdköer även före pandemiutbrottet. Vidare lyfte hon ett landstingssystem som hon anser vara föråldrat och som inte går att försvara när till exempel cancerpatienter inte får vård i tid. 26 000 äldreomsorgsplatser kommer att saknas 2026, menar hon också, och berörde en del om tryggheten, där det handlar om människovärde och människoliv.

Efter det inspirerande talet var det dags för distriktsordförande Roland Sjögren, Lycksele, att öppna det formella årsmötet. Ett digitalt mötessytem som partiet utvecklat användes för att på ett bra sätt hantera yrkanden, begära ordet, röstlängder och omröstningar.

Valen avklarades med att bl.a. att presidiet omvaldes och består av distriktsordförande Roland Sjögren, förste vice ordförande Veronica Kerr, Umeå, och 2:e vice ordförande Per Boström, Skellefteå. 11 ordinarie ombud och lika många ersättare till höstens riksting utsågs också.

Årsmötet hade att hantera 20 motioner som medlemmar i Västerbotten skrivit till årets riksting. Bland de som fick årsmötets gillande kan nämnas en motion om förändrad antagning till polishögskolan så att även personer med neuropsykiatriska diagnoser har möjlighet att söka och genomgå uttagstester. En annan motion handlade om att säkerställa att kunskapen finns hos professionen i hela landet om hur den som blivit utsatt för sexualbrott ska bemötas och undersökas. En tredje motion handlade om att KD ska verka för att förstatliga flygambulansverksamheten. En annan om ett nationellt ansvar över ambulanshelikopterverksamheten. Även en motion om att skattelättnader behövs i glesbygd kan nämnas och visar lite av bredden hos de motioner som nu skickas vidare för behandling av rikstinget. Om motionerna antas där kan de utgöra en del av kristdemokratisk politik framöver.

Fler nyheter från Södra Lappland

Nytt projekt för unga planeras i Dorotea

DOROTEA Ett nytt ungdomsprojekt planeras i Dorotea. – Syftet är att engagera ungdomar så att de lär sig mera om sin hembygd och om entreprenörskap och kan bli ambassadörer för...

Fia belyser samisk hälsa digitalt

AMMARNÄS Ikväll börjar den första delen av tre i den digitala föreläsningsserien om samisk hälsa. En av föreläsarna, Ammarnäsbördiga Fia Kaddik, vill inspirera andra att utmana...
Lokaltidningen rekommenderar

Bybor emot planändring

HEMAVAN Många bybor och fastighetsägare i Hemavan är motståndare till att detaljplanen vid Kungsplatån ska ändras. Ett 70-tal yttranden har lämnats in till kommunen under...

Föreläser om sociala medier

LYCKSELE Sedan Schysstare UF skapades under tiden på Tannbergsskolan har Amalia Hägglund och Hanna Ström hunnit med mycket för att försöka minska näthatet. Numera samarbetar de...

Lapplands bästa skolkommun

VILHELMINA Enligt Lärarförbundets senaste ranking ligger Vilhelmina på tredje plats bland Sveriges skolkommuner. – Det är fantastiskt bra. Det visar att den vision vi lade 2015...

Finansministern: ”Ni får behålla pengarna”

SÖDRA LAPPLAND Finansminister Magdalena Andersson, S, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKL) ger besked: Coronabidraget som lett till överskott får stanna i...

Idogt sparande i Åsele och Sorsele

SÖDRA LAPPLAND Alla vittnar om åtstramningspolitik, något som också bidragit till slutresultatet.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar