Lördag 20 juli 2019

Lokaltidningen

Körer på turné i södra Lappland

SÖDRA LAPPLAND · Published jan 7, 2019 at 14:15

Lycksele manskör, med förstärkning av Lappmarkskören, gav som traditionen bjuder två julkonserter i Margaretakyrkan i samband med Gammplatsens julmarknad i Lycksele, lördagen före första advent.

Under konserterna, som var välbesökta, gjordes en liveinspelning, som så småningom skall resultera i en julsångs-CD. Lappmarkskören har tidigare gjort två CD-skivor med populärmusik och gamla klassiker varför denna skiva blir nummer tre.

Söndagen där på, den första advent, samlades Lycksele manskör för att sjunga vid högmässan i Equmeniakyrkan. Sången var ett tack för samarbetet under det gångna året och kanske spred den lite julstämning bland kyrkobesökarna.

Lördagen den 8 december gav Lappmarkskören en julkonsert i Dorotea kyrka. Under trävalvet, som gav en utomordentlig akustik, bjöd kören på kanske årets bästa julkonsert. Ett trettiotal besökare, som trotsat kyla och snöstorm, fick ta del av det södra Lapplands manskörssångare kunde prestera.

Lördagen den 15 december avslutade Lappmarkskören sitt verksamhetsår med en konsert i Vilhelmina kyrka. Många sångare mindes plötsligt kopian av Vilhelmina kyrka utanför Camrose i Kanada 1990. Vid konserten utanför den stod luften stilla och temperaturen var hög. Utanför kyrkan denna gång var luften klar och kall under en stjärnfylld himmel. I värmen inne i kyrkan bjöd Lappmarkskören på gamla traditionella julsånger blandat med nyare och modernare tongångar för ett femtiotal besökare.

Programmet inleddes med den traditionella Hosianna och följdes av Betlehems stjärna, kanske mera känd som Gläns över sjö och strand. Till de lite moderna sångerna kan man räkna Julen är här, Rudolf med röda mulen och Tänd ett ljus.

Årets julkonserter innehöll också pianomusik framförd av konsertpianisten Roumi Vacheva, hon är också körens ackompanjatör. Som en extra liten krydda i konserterna framträdde också Ema Vacheva med solosången Sleighride, ackompanjerad av mor Rumyana Vatralova-Vacheva.

I konserten i Vilhelmina överraskade Rumyana åhörarna och sångarna genom att ha tagit med sig sin studiekamrat Daniela Ivanova från Bulgarien och bjöd på ett fyrhändigt pianospel av Norska danser av Grieg.

Michael Sikström är Lycksele manskörs och Lappmarkskörens dirigent sedan många år och har arrangerat flera av de modernare sångerna för manskör.

Efter konserten i Vilhelmina samlades körsångarna med fruar till ett julbord på Hotell Vilhelmina. Därmed lades åter ett mycket aktivt verksamhetsår till historien.

Snart dags för återbördande av kvarlevor

LYCKSELE Den 9 augusti, på Urfolkens dag, kommer den största försoningsceremonin i Sveriges historia att ske på Gammplatsen i Lycksele. – Ceremonin är en ritual där alla som...

Renoveras efter skadegörelsen

LYCKSELE I fjol skedde omfattande skadegörelse på samevistet i Lycksele. I sommar renoveras torvkåtan för stora summor pengar, inför försoningsceremonin den 9 augusti. –...

Flera aktörer i samarbete

LYCKSELE Det kommande återbördandet av kvarlevor till Gammplatsen är ett samarbete mellan flera aktörer, som inleddes i början av året.