Lördag 20 juli 2019

Lokaltidningen

Elaine Lundgren i samspråk med Ann-Marie Oscarsson under PRO Lyckseles julfest. Inger Johansson serverar glögg. Foto: KARIN NORLANDER

Höstmöte och julfest hos PRO

LYCKSELE · Published jan 4, 2019 at 01:15

Det är tätt på given med festligheter för PRO Lycksele. För några veckor sedan genomfördes höstmötet, där beslut togs om verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för 2019.

I presidiet presiderade Kent Eriksson, mötesordförande och Anita Nilsson, sekreterare. Frågan om avgiftens storlek i relation till distrikts- och riksorganisation reddes ut. Synpunkter angående programinslag och information överlämnades till styrelsen att hantera.

Denna i och för sig rätt formella tillställning skulle ha haft besök av räddningstjänsten, men då de drabbats av sjukdom, fick Karin Norlander agera räddningsplanka. Karin visade hur man navigerar på PRO Lyckseles hemsida utan risk att förirra sig i cyberrymden.

Knappt var höstmötet överstökat, så var det dags för lucia och julfest. Ett glöggmingel med klassiska tillbehör hälsade medlemmarna välkomna. I och med detta var sorlet igång. PRO:are är kända för att komma i tid till kaféerna, så även denna gång. Så småningom fick ordförande Marika Lindgren möjlighet att bjuda till bords och informerade samtidigt om programmet för det kommande årets kaféer.

I väntan på lucias ankomst spelade och sjöng Kicks Törnlund välkända julmelodier, vilka satte deltagarna i stämning inför det som alla väntade på. In trädde luciatåget med lucior, tärnor, tomtar och pepparkaksgubbar. Näpnare lussetåg har väl sällan skådats. Det var barn från Villaryds förskola som gladde mötet med besök. Efter detta bejublade framträdande började det kurra i PRO-magarna. En jultallrik med kallskuret dukades snabbt fram och avnjöts med stort välbehag.

Lotter såldes och på entrébiljetten drogs högvinsten, en fruktkorg skänkt av en av våra större matbutiker.

På det hela taget ett trivsamt luciafirande i gemytlig stämning som avslutades med ett stort, varmt tack till alla närvarande med tillönskan om god jul och ett gott nytt år.

Snart dags för återbördande av kvarlevor

LYCKSELE Den 9 augusti, på Urfolkens dag, kommer den största försoningsceremonin i Sveriges historia att ske på Gammplatsen i Lycksele. – Ceremonin är en ritual där alla som...

Renoveras efter skadegörelsen

LYCKSELE I fjol skedde omfattande skadegörelse på samevistet i Lycksele. I sommar renoveras torvkåtan för stora summor pengar, inför försoningsceremonin den 9 augusti. –...

Flera aktörer i samarbete

LYCKSELE Det kommande återbördandet av kvarlevor till Gammplatsen är ett samarbete mellan flera aktörer, som inleddes i början av året.