Söndag 5 juli 2020

Lokaltidningen

Finlands självständighetsdag, den 6 december, firades av föreningen Norden i Lycksele. Foto: MERJA PARTANEN/PIXABAY

Föreningen Norden utan ordförande under 2020

LYCKSELE · Published mar 8, 2020 at 14:15

Föreningen Nordens lokalavdelning i Lycksele har hållit årsmöte i Vuxenskolans lokaler med Rune G Åkerlund som mötesordförande och Sture Johansson som sekreterare. Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen haft 25 enskilda medlemmar.
Dessutom var biblioteken i Norsjö och Lycksele anslutna.

Avdelning har under året förutom årsmöte genomfört ”Kura skymning” med bland annat läsning ur Karin Blixens novell Babettes gästabud, firande av Finlands självständighetsdag den 6 decemeber samt en välbesökt utflykt till minikraftverket i Bratten.

Ett planerat gästabud med anledning av att föreningen Norden 2019 firade sin 100-åriga tillvaro kunde ej genomföras då för få anmält sitt deltagande.

Styrelsen uppskattar att den lagt ner mer än 600 idella arbetstimmar till gagn för föreningen.

Ingen var beredd att ta på sig ordförandeskapet för 2020 men till övriga i styrelsen valdes Sture Johansson, Roland Dahl, Lennart Sigefeldt, Jon-Erik Lindgren och Rune G Åkerlund.

Kerstin Jakobsson omvaldes till revisor och valberedningens Britta Larson och Sigridur Arnadottir fick förnyat förtroende.

Hästveckans framtid

LYCKSELE När arrangörerna för Hästveckan inte orkar längre finns det unga nya krafter som är redo att ta över. Haley Nystedt är en av dem och ser fram emot att arrangera en egen...

Drönarna flyger närmre

ÅSELE Allt började med en etablering av vindkraft i södra Lappland, vilket ledde till att Åsele nu är delaktig i ett forskningsprojekt för samhällsnyttiga drönare. Arbetet med...

Eldningsförbudet upphävs

INLANDET Eldningsförbudet i södra Lappland upphävs efter ett möte med länsstyrelsen.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport