Söndag 20 januari 2019

Lokaltidningen

Jenny Jarlsdotter Wikström berättade om Edith Södergran på Lycksele bibliotek. Foto: RUNE G ÅKERLUND

En kväll om den finländska poeten Edith Södergran

LYCKSELE · Published nov 6, 2018 at 18:15

Den finlandsvenska poeten Edith Södergran var i slutet av oktober ämnet för en föreläsning på Lycksele bibliotek av Jenny Jarlsdotter Wikström från Umeå.

Jenny utgick i sitt berättande från ett antal fotografier som Edith tagit som bland annat visade de miljöer på Karelska näset där Edith växte upp. Det fanns också foton från Schweiz, där hon vistades i flera omgångar för att bota sin tbc.

Edith Södergran fick en bra skolning, trots att hon växte upp på landsbygden, med studier i såväl Sankt Petersburg som Helsingfors. Hon behärskade många språk, vilket hon hade användning för då hon tillsammans med sin mamma i flera perioder reste runt i Europa.

Hon växte upp i en högreståndsmiljö som gav henne både möjligheter att leva ett behagfullt liv, studera, resa och skaffa en kamera, vilket var en nyhet som få hade möjligheter skaffa vid denna tid. Hennes egenhändigt framkallade fotografier finns att ladda ner från internet.

Familjens ekonomi rasade dock samman när revolutionen bröt ut i Ryssland 1917, följt av ett inbördeskrig i Finland. Det medförde att hon inte längre kunde åka till Schweiz för att bota sin tbc.

Edith Södergran, som föddes 1892 i Sankt Petersburg, dog 1923 i sitt hem i Karelen, men det finns på grund av krigen inget kvar av bebyggelsen där.

Hennes diktning hade många ingångar och olika perioder. Att hennes diktning fortfarande lever och att hon var en betydande poet visar storheten i hennes poesi, som fortfarande intresserar och läses av många i framför allt Sverige och Finland.

Arrangörer var biblioteket, föreningen Norden i Lycksele och Vuxenskolan.