Torsdag 22 april 2021

Lokaltidningen

Så ser det ut när Centerpartiet i Lycksele samlas digitalt. K är Kent Larsen, övriga är Mattias Markusson, Hans Mårtensson, Petra Svedin, Ewa-May Karlsson, Gun Rehnman, Rachel Stenberg och Göran Svanberg. Foto: HANS MÅRTENSSON

Digitalt årsmöte för Centerpartiet

LYCKSELE · Published mar 6, 2021 at 09:15

Centerpartiet i Lycksele har hållit årsmöte, med alla deltagare anslutna via videouppkoppling hemifrån. Det fungerade bra, vi kunde alla, ett tiotal, se och höra varandra, med bildproblem på något håll.

Gäst var Ewa-May Karlsson från Vindeln. Ewa-May har bred erfarenhet från mångårigt engagemang i partiet, bland annat som tidigare kommunalråd i Vindeln samt ledamot i regionstyrelsen och dess verkställande utskott. Hon inledde med en genomgång av aktuella skeenden i länet och i Lycksele, bland annat läget i coronatider.

En aktuell fråga i Lycksele har varit maten till inlagda och personal i Lycksele lasarett. Lasarettets kök har tidigare levererat såväl till lasarettet som till kommunens skolor och äldre. Nu har Lycksele kommun ordnat egen matlagning, varför regionen övervägde mattransporter från Umeå med uppvärmning i Lycksele. Lyckselebor, inlandsbor och personal var starkt emot detta. Ewa-May berättade påtagligt nöjd att beslutet blev: laga mat i Lycksele och servera färskt. Dock bara över en fyraårsperiod, därefter blir det nya överväganden.

Ewa-May berättade också om den planerade utbyggnaden av lasarettet. En trevåningslänk mellan byggnaderna, inrymmande ventilationsutrustning och välbehövliga lokaler. På sikt skulle landstingets del av Stenbergska kunna rymmas.

Hon berättade om det aktuella sjukdomsläget i länet. Åtta personer inlagda på IVA, 14 700 vaccinerade. Det fortsatt allvarliga läget i Lycksele och Skellefteå och smärre utbrott på andra håll väcker uppmaning till yttersta försiktighet i umgänge mellan människor.

Till årsmötet valdes Ewa-May Karlsson till ordförande. Rachel Stenberg blev sekreterare, Mattias Markusson och Gun Rehnman justeringspersoner.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet från 2020 var ovanligt kortfattade, naturligtvis beroende av den pågående epidemin. Men vi noterade med saknad att mångårige medlemmen Yngve Berg avlidit. Centerns Guldklöver har tilldelats Tannsele gårdsbutik, vilket uppskattades. Alla styrelsemöten har varit digitala utom ett på Ansia: kaffe och smörgåstårta med behöriga avstånd.

Yttre verksamhet har ju varit sparsam under året vilket medfört att ekonomin visar positivt resultat i bokslutet. Medel som kommer väl till pass i kommande valrörelse 2022. Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet, vilket skedde.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget antogs. Båda var försiktigt hållna med förhoppningar om utökad verksamhet under hösten och med tonvikt på Centerns deltagande i kyrkovalet i september 2021.

Jon Essebro valdes till ordförande i Lycksele Centeravdelning på ett år. Valda att ingå i styrelse två år blev Kent Larsen, Petra Svedin och Mattias Markusson. Kerstin Olla Grahn, Rachel Stenberg och Paul Ragnarsson står kvar i styrelsen ett år. Ersättare i styrelsen blev Hans Mårtensson och Stefan Dafors.

Två revisorer valdes: Stefan Stenberg och Annett Berg. Och till valberedning Hans Mårtensson och Göran Svanberg

Lycksele C-avdelning har rätt till fyra ombud till distriktsstämman. Valda blev Kerstin Olla Grahn, Petra Svedin, Rachel Stenberg och Jon Essebro, med ersättare Hans Mårtensson, Mattias Markusson, Kent Larsen och Paul Ragnarsson. Till riksstämman i höst valdes Jon Essebro med Petra Svedin som ersättare.

Ytterligare en nomineringsstämma måste hållas med anledning av kyrkovalet. Centerpartiet är nomineringsgrupp i Södra Lapplands pastorat och där ingår fullmäktigekandidater från Dorotea, Lycksele, Stensele, Vilhelmina och Åsele. En valsedel med ordning mellan personer från dessa församlingar måste beslutas av motsvarande fem avdelningar. Från Lycksele utsågs Göran Svanberg, Jon Essebro, Rachel Stenberg och Paul Ragnarsson som stämmoombud.

Mötet avslutades med att Jon Essebro tackade Ewa-May Karlsson för hennes medverkan under hela mötet. Vanligtvis brukar ju tacket vara åtminstone en blomma, men det fungerar ju inte digitalt. Men present utlovades. Och med detta avslutades stämman.

Fler nyheter från Södra Lappland

Nytt projekt för unga planeras i Dorotea

DOROTEA Ett nytt ungdomsprojekt planeras i Dorotea. – Syftet är att engagera ungdomar så att de lär sig mera om sin hembygd och om entreprenörskap och kan bli ambassadörer för...

Fia belyser samisk hälsa digitalt

AMMARNÄS Ikväll börjar den första delen av tre i den digitala föreläsningsserien om samisk hälsa. En av föreläsarna, Ammarnäsbördiga Fia Kaddik, vill inspirera andra att utmana...
Lokaltidningen rekommenderar

Bybor emot planändring

HEMAVAN Många bybor och fastighetsägare i Hemavan är motståndare till att detaljplanen vid Kungsplatån ska ändras. Ett 70-tal yttranden har lämnats in till kommunen under...

Föreläser om sociala medier

LYCKSELE Sedan Schysstare UF skapades under tiden på Tannbergsskolan har Amalia Hägglund och Hanna Ström hunnit med mycket för att försöka minska näthatet. Numera samarbetar de...

Lapplands bästa skolkommun

VILHELMINA Enligt Lärarförbundets senaste ranking ligger Vilhelmina på tredje plats bland Sveriges skolkommuner. – Det är fantastiskt bra. Det visar att den vision vi lade 2015...

Finansministern: ”Ni får behålla pengarna”

SÖDRA LAPPLAND Finansminister Magdalena Andersson, S, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKL) ger besked: Coronabidraget som lett till överskott får stanna i...

Idogt sparande i Åsele och Sorsele

SÖDRA LAPPLAND Alla vittnar om åtstramningspolitik, något som också bidragit till slutresultatet.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar