Tisdag 2 juni 2020

Lokaltidningen

Berit Oderstål från Åsele Fredrika Centerkvinnor delar ut årets kvinnodagsutmärkelse till Josefin Öberg, Fredrika. Foto: SYLVIA SAMUELSSON

Centerpartiet prisade Josefin

FREDRIKA · Published mar 21, 2020 at 10:15

För första gången inbjöd Åsele Fredrika Centerkvinnor till kvinnodagsfirande i Fredrika. Ordförande Berit Oderstål hälsade alla välkomna och speciellt ”årets kvinnodagskvinna”, Josefin Öberg.

Josefin kom till Fredrika i augusti 2014. Som nyutbildad lärare undervisade hon nio barn som nu har blivit 16 till antalet.

"En levande skola är viktigt för att skapa framtidstro på landsbygden", säger Josefin där hon fikar tillsammans med 25 andra ortsbor som samlats denna dag.

Josefin läste för två år sedan en kurs vid Umeå universitet med rubriken verksamhetsnära forskning, med fokus på glesbygdsskolor. För en tid sedan fick hon ett stipendium från Helge Ax:sson Jonsson-stiftelsen, som nu innebär att hon kan arbeta med nätverksträffar med flera skolor på svensk landsbygd.

"Vi samarbetar med Umeå universitet som vill ha mera verksamhetsnära forskning. Detta hoppas jag ska öka det vetenskapliga fokuset på glesbygdsskolor. Nätverket har en sida på Facebook där vi diskuterar våra frågor som har fokus på utveckling och inte nedläggning", berättar Josefin Öberg.

"Josefin Öberg är en driven och kreativ person som är en del av Fredrikas framtid. Josefin ser möjligheterna och hon är ett föredöme för oss alla", säger Berit Oderstål och lämnar över både diplom, den traditionella kvinnodagstårtan samt en bukett blommor.

Tuff tid för SoliferPolar

DOROTEA Företaget SoliferPolar i Dorotea har påverkats av pandemin men ännu så länge är produktionen i gång med full styrka. – Man kan säga att vi har fyra stora utmaningar,...

Väntar på besked om pengar till konstgräs

STORUMAN Nästa vecka hoppas Storumans IK på besked om Allmänna arvsfonden godkänner ansökan om stöd till att anlägga en ny konstgräsplan på Storhälla. – Konstgräsplanen kommer...

”Vi har haft ett stabilt läge”

LYCKSELE Samtliga avdelningar på Lycksele lasarett har tilltagit rutiner och handlingsplaner för att anpassa lasarettet till rådande pandemi. Nya lösningar i samarbete med...

Strategi för samisk hälsa antagen

INLANDET Region Västerbotten har antagit en strategi för samisk hälsa. – Vår intention är att det ska implementeras i regionernas handlingsplaner, säger Laila Daerga,...

Goda råd om bredband till mindre föreningar

Länet Byanätsforum är ett sammanhållande nav för bredbandsföreningar på den svenska landsbygden. – Uppskattningen är att vi har tusen bredbandsföreningar i Sverige och 400 är...
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport