Söndag 5 juli 2020

Lokaltidningen

Anna-Carin Nilsson var sekreterare och Hans Mårtensson var ordförande under Lycksele HjärtLung-förenings årsmöte. Foto: GUDRUN ELIASSON

Bondska på HjärtLungs årsmöte

LYCKSELE · Published mar 30, 2020 at 13:15

Föreningen HjärtLung Lycksele har haft årsmöte. Trots att det var många andra aktiviteter på stan, bland annat vintermarknaden, hade ett 50-tal personer hörsammat kallelsen

Ordförande Bibbi Jonsson hälsade alla hjärtligt välkomna. Årsmötet inleddes med parentation för de medlemmar som avlidit under året och parentationen avslutades med en tyst minut. Därefter lästes dikten Att vara stark, skriven av Marie Fredriksson Anthony.

Till årsmötesordförande valdes Hans Mårtensson och till årsmötessekreterare valdes Anna-Carin Nilsson. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och den visade på en mycket omfattande verksamhet. Kassören Gudrun Eliasson redogjorde för föreningens ekonomi som är god. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

Valberedningen redovisade förslagen av ledamöter till styrelsen 2020. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. Ordförande: Bibbi Jonsson Kärrman, kassör: Gudrun Eliasson, ledamöter: Maj-Hellen Nordin, Christin Gustavsson, Inger Selin, Connie-Marie Rudolfsson och Ulla Frank, ersättare till styrelsen: Ann-Kristin Werner, Pia Norberg, Catarina Nystedt. Egenvårdsombud hjärta, kärl: Inger Selin. Förtroenderevisorer: Kristina Holmgren, Lars Hagfors, ersättare till förtroenderevisorer: Karin Sjödin, Anna Greta Marklund.

Årsmötet avtackade fem ledamöter som har slutat sina uppdrag i styrelsen;
Ove Lyxell, Gerd Yngvesson, Harriet Åman, Kerstin Lindell, och Ingegerd Jansson. Samtliga erhöll en vacker bukett tulpaner och ett Lyckselekort. Harriet, Kerstin och Ingegerd fortsätter att arbeta med andra aktiviteter inom HjärtLung-föreningen, vilket är mycket tacksamt.

Årsmötet avslutades med att ordförande tackade presidiet med varsin present. Mötet fortsatte med att föreningen bjöd på kaffe/te tillsammans med en god smörgås och gobit. Sedan visades två kortfilmer som handlade om att ta kroppens varningssignaler på allvar.

Därefter blev det dags för dagens kulturinslag, berättaren Birgit Andersson från Norsjö. Hon kunde konsten att berättade om maten från förr i tiin (tiden) både på norsjöbondska, skelleftemål och rikssvenska. Ett uppskattat inslag där många av deltagarna kände igen sig från sin barndom.

Hästveckans framtid

LYCKSELE När arrangörerna för Hästveckan inte orkar längre finns det unga nya krafter som är redo att ta över. Haley Nystedt är en av dem och ser fram emot att arrangera en egen...

Drönarna flyger närmre

ÅSELE Allt började med en etablering av vindkraft i södra Lappland, vilket ledde till att Åsele nu är delaktig i ett forskningsprojekt för samhällsnyttiga drönare. Arbetet med...

Eldningsförbudet upphävs

INLANDET Eldningsförbudet i södra Lappland upphävs efter ett möte med länsstyrelsen.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport