Måndag 24 februari 2020

Lokaltidningen

Berättelser om rovdjur i fjällen

LYCKSELE/VILHELMINA · Published jan 30, 2020 at 10:15

Länsstyrelsens naturbevakare Sonja Almroth har, i Vilhelmina och Lycksele, berättat om och visat bilder från sitt arbete. Främst handlar det om arbetet med rovdjuren björn, järv, lo och fjällräv. Det var sammanlagt nära 100 åhörare vilket visar länsbornas stora intresse för vilda djur.

Sonja bor i Dalasjö och har under 19 år främst arbetar i länets västra delar, men som alla länets naturbevakare har hon hela länet som arbetsområde.

Förutom att inventera rovdjur arbetar hon som naturbevakare med frågor som rör länets 400 naturreservat, leder i fjällen, bevakning av jakt, fiske och skotertrafik, besiktning av fällda rovdjur med mera. Inventeringarna av björn, lo och järv ligger till grund för den ersättning samerna får för det teoretiskt beräknade antalet rovdjursdödade renar.

Lodjur inventeras under oktober-februari och man söker då med skoter eller skidor i snön efter spår av honor med ungar. Man får också tips från allmänheten var lodjur synts till.

Man beräknar att det finns cirka 150 lodjur i Västerbotten och runt 1 200 i hela landet.

När det gäller järv så söker man efter lyor som finns både i branta fjällsluttningar och nere i skogen. Numera tar man också drönare till hjälp för att komma nära lyorna och inte mer än nödvändigt störa de skygga djuren. Det finns cirka 150 järvar i länet och nära 700 i hela landet.

Alla rovdjursinformationer rapporteras till det centrala registret Skandobs, till vilket också allmännheten kan lämna bidrag och hämta information från.

Antalet björnar beräknas med hjälp av spillninginventering och DNA analyser. Man beräknar det finns omkring 300 björnar i länet och runt 3 000 i landet

Inventeringen av kungsörn hanteras i fjällen av naturbevakarna och i övriga delar av länet av idellt arbetande ornitologer. Man letar efter bon där örnarna lägger ägg och föder upp sina ungar. De flesta boplatserna är kända sedan tidigare.

Man beräknar att det 2019 fanns runt 80 lyckade föryngringar i länet och några hundratal fåglar. I Sverige finns det mellan 800 och 1 000 örnar.

Vargar förekommer sparsamt i länet men de har där inte tillåtits bilda revir utan man hoppas de passerar länet på väg från Finland ner till de områden i mellansverige där det finns ca 300 vargar. I år har några vargar rapporterats i länets nordvästra delar.

När det gäller den sedan 1928 fridlysta fjällräven letar man efter lyor i fjällen. 2019 föddes det 26 kullar i länet. Dels i Vindelfjällen, dels i området kring Stekenjokk. Fjällrävarna förekommer i olika färgvarianter där man tidigare ansett att skinnet av en blå variant varit dyrbarast.

För att överleva behöver fjällräven tillgång till lämmel och andra gnagare men eftersom dessa vissa år är sparsamt förekommande utfordrar man sommartid fjällrävarna med hundfoder i särsklida automater och vintertid med slaktrester som grävs ner i snön.

Man bedriver också jakt på rödräv som på senare år blivit allt vanligare i fjällen, där den både biter ihjäl fjällrävarna och konkurerar om födan.

Fjällrävarna liksom rödrävarna drabbas vissa år av skabb, där de tappar pälsen på delar av kroppen och i vissa fall inte överlever.

Det har förekommit att farmade fjällrävar tagit sig över på Bottenvikens is och etablerat sig i Sverige. Dessa rävar skjuts om möjligt bort för att inte störa de vilda fjällrävarnas.

Svenska Turistföreningen Södra lappland, Naturskyddsföreningarna i Vilhelmina och Lycksele har i samarbete med Studiefrämjandet arrangerade föreläsningarna.

Tveksam till vindkraft

TÄRNABY Tärna-Stensele allmänning valde i måndags att bordlägga frågan om man ska tillåta företaget Fred Olsen Renewebles att undersöka möjligheten till att bygga tre stora...

Nora fick sällskap av varg

WHITEHORSE Två svenskar, båda med anknytning till Storuman, tog en sensationell femte- och sjundeplats när årets upplaga av Yukon Quest avslutades under förra helgen. – Det var...

Samisk matkultur i nytt projekt

LYCKSELE Ett nystartat projekt ska undersöka och dokumentera den samiska maten, som är en central del i den samiska kulturen. – Maten kan vara det sista man har med sig till...

De strejkar för sin skola

Vilhelmina Under torsdagen strejkar elverna i klass sex vid Malgoviks skola. De vill att politikerna ändrar sig så att Malgoviks skola blir kvar. – Det är dumt att lägga ner en...

Sjukstugan bygger om för patienter och personal

ÅSELE Just nu pågår byggnationer på Åsele sjukstuga. Man håller både på att bygga om labbet och göra ett blodtrycksrum. – Det känns roligt att få göra det bättre för patienterna,...

"Fortfarande en lång väg att gå för oss"

LYCKSELE Det är tio år sedan Lycksele blev samisk förvaltningskommun. Mycket har hänt, men enligt den samiska samordnaren Veronica Labba har man fortfarande en lång väg att gå. –...

Många kom på utbildningsdag

LYCKSELE Både kommunanställda och privatpersoner kunde komma på utbildningsdagarna om vad det innebär att vara samisk förvaltningskommun, som hölls nyligen.