Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Telefonen är ett användbart verktyg, inte minst i dessa dagar. Bilden är från ett annat tillfälle. Foto: MARIE X MARTIN/PIXABAY

Årsmöte via telefonen

LYCKSELE · Published apr 16, 2021 at 14:15

Föreningen HjärtLung i Lycksele hade i mars sitt årsmöte via telefon på grund av rådande pandemi. Styrelsen och intresserade medlemmar fick ringa till riksförbundet HjärtLung i Stockholm och kunde via en kod bli hopkopplade med varandra.

Ordförande Bibbi Jonsson öppnade mötet. Till mötesordförande valdes Hans Mårtensson och till sekreterare Pia Norberg.

Sedan vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020. Till ny ordförande i föreningen valdes Ingrid Ölmebäck. Övriga i styrelsen är Gudrun Eliasson, Maj-Hellen Nordin, Christin Gustafsson, Inger Selin, Rachel Stenberg och Lilian Robertsson. Ersättare är Ann-Kristin Werner och Chatarina Nystedt.

Bibbi Jonsson tackade presidiet och meddelade att avtackningar sker vid senare tillfälle. Hon tackade också dagens mötesdeltagare och förklarade årsmötet för avslutat.

Fler nyheter från Södra Lappland

Skogsutredning får massiv kritik

SORSELE I den stora statliga skogutredningen som nu varit ute på remiss föreslås en dubblering av mängden skyddad skog i det fjällnära området i södra Lappland. Berörda kommuner...
Lokaltidningen rekommenderar

Storuman inleder med berättarkvällar utomhus

UMNÄS Storumans kommun utsågs till Årets berättarkommun 2020/2021. Men på grund av coronapandemin som gjort det omöjligt att träffas i större grupper har berättaråret förlängts...

Lycksele kommun hoppas på nya entreprenörer

LYCKSELE Kommunen beklagar att Brattens lantbruk lägger ner, men de är oerhört tacksamma för vad jordbruket bidragit med i kommunen. – Vi hoppas att andra entreprenörer kan ta...

Ny avdelning öppnas i Åsele

ÅSELE Med ökat barnafödande är planen att en ny förskoleavdelning ska öppnas i den nygamla förskolelokalen som Träffpunkten nu huserar i. Förslaget som undersöks nu är att...

Smugglade kokain för 67 miljoner

SÖDRA LAPPLAND En last som innehöll kokain värt 67 miljoner kronor skeppades till Sverige från Colombia med ett företag med säte i södra Lappland som mottagare. Företagets...
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar