Onsdag 12 augusti 2020

Lokaltidningen

Telefonen blev räddningen för HjärtLungs årsmöte. Foto: FOUNDRY CO/PIXABAY

Årsmöte via telefon för HjärtLung

VÄSTERBOTTEN · Published jul 3, 2020 at 10:15

Länsföreningen HjärtLung Västerbotten hade i juni sitt årsmöte via telefon på grund av pandemin. Styrelsen och alla ombud fick ringa till riksförbundet HjärtLung i Stockholm och kunde via en kod bli hopkopplade med varandra.

Ordförande Ulla Frank öppnade mötet. Till mötesordförande valdes Hans Mårtensson och till sekreterare Anly Jonsson. Sedan vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelse föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

Årsmötet antog nya stadgar samt byte av juridiskt namn till: Länsföreningen HjärtLung Västerbotten. Vidare antogs instruktion för valberedning samt revisorer. Länsföreningens nya styrelse, ”nerbantad” från 13 till 7 ledamöter, består av ordförande Ulla Frank, Lycksele, kassör Gudrun Eliasson, Lycksele, samt Sture Olsson, Umeå, Gunilla Forsell, Skellefteå, Sören Skoglund, Åsele, Kerstin Pettersson Robertsfors och Tora Ekbäck, Vilhelmina.

Även ersättarna blev färre. Till de tre platserna valdes Ann-Charlotte Lundqvist, Storuman, Birger Svanlund, Dorotea, och Berit Lindström, Jörn. Till studieorganisatör valdes Tord Lindgren, Skellefteå, och egenvårdsombud för hjärta-kärl Hervor Johansson, Malå och för lungor Elsa Viklund, Malå.

Ulla Frank avslutade årsmötet med att tacka presidiet och meddelar att avtackningar sker vid senare tillfälle. Det blev ett väl fungerande årsmöte med den nya tekniken, trots att det var många personer som var hopkopplade. Med tack till alla mötesdeltagare och önskan om en skön sommar, förklarades mötet för avslutat.

Från katastrof till turistinvasion

Saxnäs I våras var Ingela Danielsson, vid Marsfjäll Mountain Lodge, förtvivlad över situationen med alla avbokningar på grund av pandemin. Nu ser det betydligt ljusare ut. – Vi...
Min sommarpärla

Märke: International Harvester.

Årsmodell: 1956.

Tillverkad i: USA.

Opinion
Behöver du hjälp?


Sport