Måndag 20 maj 2019

Lokaltidningen

Nancy Nilsson, Ulla-Britt Dahlberg, Inga-Britt Rönnkvist och Marlene Hansson under SKPF:s årsmöte i Dorotea. Foto: TORE DAVIDSSON

Årsmöte med musik och sång hos SKPF i Dorotea

DOROTEA · Published mar 11, 2019 at 17:15

SKPF avdelning 111 Södra Lappmarken har haft årsmöte, dit många medlemmar sökt sig i det vackra vårvädret.

Ordförande Ulla-Britt Dahlberg hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till dagens gäster Eva Söderström, Tore Leif och Arne Mårtensson, som höll parentation över medlemmar som avlidit under året och spelade ett finstämt musikstycke. Därefter deltog alla i en tyst minut och ett ljus tändes.

Vid årsmötesförhandlingarna valdes Ulla-Britt Dahlberg som ordförande och Nancy Nilsson som sekreterare.

Av verksamhetsberättelsen för 2018 framgår att föreningen vid årsskiftet hade 433 medlemmar och att föreningen varit aktiv inom en mängd områden. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Valberedningen hade gjort ett bra arbete så valen kunde klubbas igenom snabbt.

Efter de sedvanliga mötesförhandlingarna avtackades presidiet med rungande applåder. Både före och efter spelade och sjöngs allsång under ledning av Eva Söderström. Efter kaffet hölls dragning på lotteriet och gladde som vanligt vinnarna.

Till sist avslutade ordförande mötet med att informera om kommande aktiviteter, och tackade för ett trevligt möte.

Dags för manifestation för Inlandsupproret

Inlandet På lördag är det dags för Inlandsupprorets första manifestation. I lokaltidningens spridningsområdet blir det i Vilhelmina, Lycksele, Åsele och Sorsele.

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk.

Kommuner går ihop för att lösa problemet

Länet Flera kommuner i Västerbottens inland diskuterar nu ett samarbete för att lösa bristen på familjehem.