Lördag 23 mars 2019

Lokaltidningen

Nancy Nilsson, Ulla-Britt Dahlberg, Inga-Britt Rönnkvist och Marlene Hansson under SKPF:s årsmöte i Dorotea. Foto: TORE DAVIDSSON

Årsmöte med musik och sång hos SKPF i Dorotea

DOROTEA · Published mar 11, 2019 at 17:15

SKPF avdelning 111 Södra Lappmarken har haft årsmöte, dit många medlemmar sökt sig i det vackra vårvädret.

Ordförande Ulla-Britt Dahlberg hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till dagens gäster Eva Söderström, Tore Leif och Arne Mårtensson, som höll parentation över medlemmar som avlidit under året och spelade ett finstämt musikstycke. Därefter deltog alla i en tyst minut och ett ljus tändes.

Vid årsmötesförhandlingarna valdes Ulla-Britt Dahlberg som ordförande och Nancy Nilsson som sekreterare.

Av verksamhetsberättelsen för 2018 framgår att föreningen vid årsskiftet hade 433 medlemmar och att föreningen varit aktiv inom en mängd områden. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Valberedningen hade gjort ett bra arbete så valen kunde klubbas igenom snabbt.

Efter de sedvanliga mötesförhandlingarna avtackades presidiet med rungande applåder. Både före och efter spelade och sjöngs allsång under ledning av Eva Söderström. Efter kaffet hölls dragning på lotteriet och gladde som vanligt vinnarna.

Till sist avslutade ordförande mötet med att informera om kommande aktiviteter, och tackade för ett trevligt möte.

Nicke Grahn kan bli ny L-ledare

DOROTEA Nicke Grahn, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Dorotea, samt krönikör i Lokaltidningen, är nominerad som ny partiledare för Liberalerna. – Självklart ställer...

Vårjakt på älg ställs in efter massiv kritik

STORUMAN Skogsbolagen SCA, Sveaskog och Holmen skog kommer inte att genomföra någon skyddsjakt på älg. Detta trots att Naturvårdsverket beviljat skyddsjakt på 44 älgar utan några...

Skolan i Nästansjö hotad

Vilhelmina Stora besparingar väntar skolorna i Vilhemina kommun. Bland annat föreslås en nedläggning av Nästansjö skola. – Vi måste göra besparingar på drygt 20 miljoner kronor...

Åsele Näringslivsstiftelse har flyttat till egen lokal

ÅSELE Åsele Näringslivsstiftelse har flyttat ut från Kulturhuset i Åsele och in i en egen lokal i Åsele centrum. – Så mycket besök som vi haft sedan vi flyttade hit har vi aldrig...

Åseleföretag hoppas på nytt projekt

ÅSELE Magnus Hedberg i Åsele har nyligen startat dataföretaget Northgrid AB. Han är en av dem som hoppas på Vattenfall och Garantias gemensamma pilotprojektet, där företag kan...

Konferens med fokus på symbios

ÅSELE Förra veckan var Åsele värd för den två dagar långa vindkommunkonferensen, med fokus på näringslivsutveckling i vindkraftens spår. – Det är mer än ett infrastrukturprojekt,...