Måndag 20 maj 2019

Lokaltidningen

Stig Viktorsson, Åke Löfqvist och Solveig Persson under Reumatikerföreningens årsmöte. Foto: TORE DAVIDSSON

Årsmöte med ärtsoppa

VILHELMINA · Published mar 14, 2019 at 09:15

Reumatikerföreningen Södra Lappmarken har haft sitt årsmöte i skidstadions lokaler. Ett 40-tal medlemmar sökte sig dit i det vackra vårvädret.

Vice ordförande Solveig Persson hälsade alla välkomna och vände sig särskilt till dagens gäst, Åke Löfqvist, som höll parentation över medlemmar som avlidit under året och läste en finstämd dikt. Sedan deltog alla i en tyst minut och till sist sjöngs sången ”När sorgen känns tung i mitt sinne” av Lars Berghagen.

Därefter vidtogs de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Till mötesordförande valdes Anita Johansson och till mötessekreterare Viveka Abrahamsson. Verksamhetsberättelsen visar att det är en aktiv förening som jobbar på olika plan. Ordföranden läste enbart rubrikerna och sedan fick medlemmarna ställa frågor. Den ekonomiska berättelsen föredrogs och att det går bra för föreningen visar revisorerna som hade förordat ansvarsfrihet, och det blev även årsmötets beslut.

Valberedningen hade gjort ett gott arbete, och det blev omval på de flesta posterna. Efter årsmötet bjöd föreningen alla på en underbar och nyttig ärtsoppa och därefter en extra god kaka till kaffet, allt lagat och bakat av föreningens duktiga köksgrupp.

Efter lotteridragningen med glada vinnare avslutade Solveig Persson mötet med att tacka alla som kommit och riktade särskilt tack till föreningens egen musiker Stig Viktorsson och Åke Löfqvist som bidragit till underhållningen hela dagen.  

Dags för manifestation för Inlandsupproret

Inlandet På lördag är det dags för Inlandsupprorets första manifestation. I lokaltidningens spridningsområdet blir det i Vilhelmina, Lycksele, Åsele och Sorsele.

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk.

Kommuner går ihop för att lösa problemet

Länet Flera kommuner i Västerbottens inland diskuterar nu ett samarbete för att lösa bristen på familjehem.