Onsdag 22 maj 2019

Lokaltidningen

Årsmöte lockade många PRO:are

LYCKSELE · Published maj 5, 2019 at 12:15

Fiol- och dragspelsmusik av Lycksele spelmanslag, under ledning av Ulla-Britt Renman, inledde PRO:s årmöte i Lycksele, som samlade inte mindre än 24 procent av medlemmarna. En i årsmötessammanhang imponerande siffra enligt, PRO Västerbottensdistriktets ordförande Sam Wenngren, som tillsammans med sin hustru gästade mötet.

Mötesvärdinnan Britt-Marie Broberg hälsade välkommen och informerade om att årsmöteshandlingarna fanns framlagda. Det blev trångt mellan borden, men finns det hjärterum finns det stjärterum. Så småningom kunde vice ordförande Anita Nilsson också hälsa välkommen och ett särskilt sådant riktades till Sam Wenngren med hustru. Parentation hölls därefter över medlemmar som lämnat PRO under 2018.

Uppvärmda av spelmanslagets medryckande musik riktades blickarna snart mot den uppdukade kakbuffén. Kön ringlade lång som ett kafferep.

Det medlemmar har att ta ställning till vid ett årsmöte är hur verksamheten har bedrivits, hur räkenskaperna ser ut och frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Med Sam Wenngren som ordförande föeredrogs verksamhetsberättelsen frubrik för rubrik. Frågor ställdes och besvarades. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning. Revisorerna hade inget anmärka och rekommenderade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för det gångna året, vilket också blev årsmötets beslut.

Årsmötet valde styrelse och ny valberedning. Den nygamla styrelsen består av Marika Lindgren, ordförande, Anita Nilsson, kassör och vice ordförande, Per-Erik Holmlund, nyval, sekreterare och Inger Johansson, studieorganisatör. Ledamöter är Britt-Marie Broberg, samt Karin Norlander och Sven Roosqvist, båda nyval. Till revisorer valdes Rune Åkerlund och Monika Sällström Andersson med Rolf Götesson som ersättare. Den avgående valberedningen med Eivor Husing i spetsen avtackades för förtjänstfulla insatser.

Den nyvalda valberedningen består av Gunilla Johansson, sammankallande, Ulla-Britt Renman och Sten Troberg.

Presidiet bestående av Sam Wenngren och Karin Norlander avtackades med blommor för väl genomfört årsmöte. Ett tack riktades även till alla som bidragit med kaffebröd och hjälpt till med dukning och servering. Därmed var den formella delen av mötet avslutat.

Innan hemgång gjordes dragning av lotterivinster. Vinstbordet var rikligt och bestod till större delen av hembakade mästerverk.

Mötesplats utan gränser

LYCKSELE Årets Mötesplats Lycksele, som startar i dag, fokuserar på drivkrafter och konkurrenskraft. Konferensen har också ett nordiskt perspektiv, med inbjudna från Norge och...

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

Laisbyn täckte länet

LYCKSELE Ulf Stefan Winka har många års erfarenhet av historiesökning. För två veckor sedan föreläste han i Lycksele om Umeå lappmarks historia. – Lycksele var samlingsplats för...

Emil Österholm tog hem konstnärsstipendium

LYCKSELE Sparbanksstiftelsen Norrland hade årsstämma i Lycksele i fredags, och delade då ut sitt konstnärsstipendium, på 100 000 kronor. Det gick denna gång till Västernorrland.