Tisdag 19 februari 2019

Lokaltidningen

Hundratals nya vindkraftsverk ska byggas inom några års sikt i Västerbottens inland. Vattenfall står för merparten av byggprojekten som framförallt planeras i Åsele, Lycksele, Storuman och Sorsele kommuner. Vindkraftsparkerna kommer att behöva omfattande underhåll vilket skapar många jobb i framtiden. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Vindkraft för miljarder

Just nu pågår arbetet med att bygga totalt 84 vindkraftverk i Blakliden och Fäbodberget inom Åsele och Lycksele kommuner. Vattenfalls satsar totalt 3.5 miljarder kronor i projektet. Inom några år ska ett än större projekt byggas i Sandselehöjderna inom Sorsele och Storumans kommuner.

ÅSELE · Published nov 26, 2018 at 08:00

De senaste tio åren har antalet vindkraftverk i Sverige mer än tredubblats. I dag finns det cirka 3 500 vindkraftverk i Sverige som tillsammans producerar cirka 17 TWh, vilket rör sig om cirka 11 procent av den totala elproduktionen i Sverige.

I takt med att allt större vindkraftverk byggs ökar produktionen räknat per vindsnurra. Vattenfall planerar att bygga vindkraftverk i Blakliden och Fäbodberget som har en sammanlagd effekt på 353 MW. Det motsvarar 220 000 hems förbrukning. Högsta höjden på vindkraftverket som byggs är 180 meter. Vindsnurrorna kan bli över 100 meter i diameter.

Under 2019 ligger Vattenfalls fokus på att bygga fundament till vindkraftverken. De flesta vägar i området är byggda. Samtidigt planerar Vattenfall också att bygga en stor vindkraftspark i Sorsele och Storuman. Det handlar om ungefär 100 verk på Sandselehöjderrna.

De två projekten är några av de största landbaserade vindkraftsparker som byggs i Sverige. Sedan tidigare pågår ett projekt i Markbygden utanför Skellefteå där det planeras över 1 000 vindkraftsverk. På Blaikfjället mellan Storuman och Sorsele kommuner har Skellefteå kraft tillammans med Fortum byggt 99 verk och Vattenfall har satt upp nio verk strax intill.

Under byggtiden skapades hundratals jobb. Montering av vindkraftverken sköttes delvis av utländska företag med deras egen personal. För att fler jobb ska skapas lokalt har nu Vattenfall och lokala företag tillsammans startat ett samarbete.

Vattenfall tillsammans med nätverket Vindkraftscentrum har startat en databas där lokala eller regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att ha en större chans att få jobb i samband med upphandlingar. Vattenfall har också ordnat träffar med lokala företagare för att förklara upphandlingsprocessen och vilka krav som ställs.

Inom några år räknar Vattenfall med att starta vindkraftsprojektet i Sandselehöjderna inom Sorsele och Storumans kommuner. Projektet, som godkänts trots en folkomröstning där en knapp majoritet var emot byggplanerna, ska påbörjas 2021. Vindkraftsverken kan börja resas först under 2023. Vattenfall har utlovat ett stöd på 10 000 kronor per verk och år till lokala föreningar och näringsliv. 100 verk skulle innebära 1 miljon i stöd per år.

Blakliden och Fäbodberget

  • I Fäbodberget mellan Fredrika och Lycksele planeras 34 vindkraftsverk och i Blakliden mellan Åsele och Fredrika ska 50 verk byggas.
  • Vattenfall har sedan tidigare byggt upp 40 verk i Storrotliden som ligger beläget strax norr om Fredrika.
  • Fäbodberget och Blakliden ska byggas under 2019 fram till 2021 då man hoppas ska kunna ta verken i drift. Under 2020 till 2021 byggs elnät och transformatorstationer. Just nu byggs det vägar i området. Inom kort kommer arbetet att ta paus under vintern fram till i maj 2019.

Lyckselerestaurang fick utmärkelse för viner

LYCKSELE Munskänkarna i Lycksele har delat ut utmärkelsen Årets vinkrogar till Restaurang 64 grader på Hotell Lappland, för andra året i rad. – Det är kul att det finns en bra...

Snowboard het sport i Klimpfjäll

Klimpfjäll Nu i veckan drar den stora vinter- och sportlovssäsongen i gång runt omkring på våra skidanläggningar i inlandet. I Klimpfjäll är man förberedd och från och med denna...

Polisen nöjda med skoteråkarna i Västerbotten

INLANDET Hos polisen är man i stort sett nöjd med hur skoteråkarna beter sig. Däremot har polisen märkt av en restriktivare hållning hos markägare.

Skogsbolag ställer in jakt

Inlandet I förra veckan ansökte Sveaskog, Holmen och SCA gemensamt om skyddsjakt på älg i Storuman, Lycksele och Åsele kommuner. Av de önskade 70 älgarna beviljade länsstyrelsen bara 20...