Lördag 20 juli 2019

Lokaltidningen

BILDSPEL: På spaning efter spår i landskapet

Förra veckan återvände arkeologen Bernt Ove Viklund till sina tidigare kulturhistoriska upptäckter i markerna utanför Vistege/Fredrika.
– Jag trivs allra bäst i det samiska landskapet, säger han.

Fredrika · Published dec 4, 2018 at 07:15

Det var med stor glädje som Bernt Ove Viklund, arkeolog från Örnsköldsvik, besökte trakterna utanför Fredrika förra veckan. Att han varit där tidigare vittnar inte minst de inrapporterade samiska kulturmiljöerna om.

– En arkeolog ska ha vidvinkelsperspektivet, man ska inte missa något. Jag trivs bäst i renens och renskötarens spår. Det samiska ligger mig varmt om hjärtat, säger Bernt Ove Viklund, som själv har rötter i Åsele och Fredrika.

I dag är han pensionär, men jobbar vidare med egen forskning. Besöket utanför Fredrika, vid det han kallar "Betsarnsjöarna", är ett återbesök. För cirka 20 år sedan fann han fyra visteplatser av samisk karaktär här. Tio år senare upptäckte han den enda barktäkten som är känd i Fredrika. Den har en given plats i artikeln "Kulturspår i träd" som han ska skriva.

– Det är ett sällsynt fint exemplar eftersom den är så tydlig. Innerbarken var otroligt nyttig med både mineralsalter och c-vitamin, säger Bernt Ove Viklund.

Väl på plats passade han på att ta en ny gps-punkt på barktäkten. Den kommer att inrapporteras igen till markägaren, länsstyrelsen, länsmuseet och Skogsstyrelsen. Viklund håller också på att utöka sin bildbank, eftersom en del gått förlorat då en extern hårddisk gick sönder.

De samiska kulturmiljöer han upptäckt under åren finns alla inlagda i söktjänsten Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida. Tjänsten innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Marken där upptäckterna gjorts finns inom samebyn Vilhelmina norras vinterland. Längre bak i tiden var området det skogssamiska Lögdalandet. Några av upptäckterna består av eldhärdar.

– Den samiska härdtypen räknas som den svåraste att upptäcka. Ju svårare det är att upptäcka, desto roligare tycker jag att det är, säger Bernt Ove Viklund.

Besöket utanför Fredrika hade även ett annat syfte. I december kommer Viklund tillsammans med historikern Peter Ericson att hålla en första kursdag i Åsele om samernas förhistoria och historia. Där kommer upptäckten av de samiska kulturmiljöerna att sättas in i ett större sammanhang.

– Det är väldigt viktigt med utbildning. Det är en av de viktigaste sakerna med mitt jobb, säger Viklund.

Den andra delen av kurs- omgången sker efter årsskiftet. Bernt Ove Viklund har sedan tidigare planerat att återvända till markerna vid "Betsarnsjöarna".

– Jag smider planer på att återvända nästa år. Då blir det fler upptäckter. Det kan jag lova, säger han.

Det är väldigt viktigt med utbildning.

Snart dags för återbördande av kvarlevor

LYCKSELE Den 9 augusti, på Urfolkens dag, kommer den största försoningsceremonin i Sveriges historia att ske på Gammplatsen i Lycksele. – Ceremonin är en ritual där alla som...

Renoveras efter skadegörelsen

LYCKSELE I fjol skedde omfattande skadegörelse på samevistet i Lycksele. I sommar renoveras torvkåtan för stora summor pengar, inför försoningsceremonin den 9 augusti. –...

Flera aktörer i samarbete

LYCKSELE Det kommande återbördandet av kvarlevor till Gammplatsen är ett samarbete mellan flera aktörer, som inleddes i början av året.