Välkommen med insändare!

  • Välkommen att skicka in insändare! En kortare insändare har större chans att komma in snabbt. Skriv helst inte längre än 2500 tecken (inklusive blanksteg).
  • Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall korta och redigera texten. Insänt material returneras inte.
  • Vi vill att du ska uppge namn, e-postadress och telefon även om du vill skriva under med din signatur.
  • Fyll i formuläret här intill eller e-posta din insändare till: redaktionen@lokaltidningen.nu
  • (max 50 MB)